Roosbergseweg: Nieuw bestemmingsplan

Bestemmingsplan ter inzage

Societas Vastgoed B.V. wil op het perceel achter de woningen aan de Roosbergseweg 8 in Bavel 5 woningen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) realiseren. Hierbij bouwen particulieren samen hun toekomstige huizen.

Volgens het huidige bestemmingsplan dat voor deze locatie geldt, is de ontwikkeling juridisch planologisch niet mogelijk deze woningen te realiseren. Daarom is een er nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt 5 vrijstaande woningen van maximaal één bouwlaag mogelijk. De woningen komen op ruime groene percelen met plaats op eigen terrein voor parkeergelegenheid. 
Het bestemmingsplan is op 12 oktober 2023 ongewijzigd door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt van 24 oktober tot 5 december 2023 ter inzage. De beroepstermijn eindigt op 5 december. Als er niet tegen het bestemmingsplan in beroep wordt gegaan, zal het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. Het CPO collectief staat hierna aan de lat om de beoogde ontwikkeling te gaan realiseren.  

Roosbergseweg 8 plattegrond

Tijdlijn

Eind 2023

Vaststelling bestemmingsplan gemeenteraad