Roosbergseweg: Nieuw bestemmingsplan

Verwachte inzage bestemmingsplan: voorjaar 2023

Societas Vastgoed B.V. wil op het perceel achter de woningen aan de Roosbergseweg 8 in Bavel 5 woningen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) realiseren. Hierbij bouwen particulieren samen hun toekomstige huizen.

Volgens het huidige bestemmingsplan dat voor deze locatie geldt, is de ontwikkeling juridisch planologisch niet mogelijk. Daarom wordt een er nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

Het nieuwe bestemmingsplan maakt 5 vrijstaande woningen van maximaal één bouwlaag mogelijk. De woningen komen op ruime groene percelen met plaats op eigen terrein voor parkeergelegenheid. 
Op dit moment worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet om het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage te leggen. De verwachting is dat u in het tweede kwartaal van 2023 het ontwerp bestemmingsplan in kunt zien.     

Roosbergseweg 8 plattegrond