Brigidastraat: Groot onderhoud

Verwachte afronding: begin 2024

De gemeente gaat onderhoud uitvoeren aan de Brigidastraat in Bavel. De bomen zorgen er voor dat de voetpaden te smal zijn. Ook drukken wortels de tegels omhoog. Het gaat specifiek om de voetpaden tussen de Deken Dr. Dirckxweg en Kalverwei.
 

Onderhoud voetpad

In het najaar van 2022 konden inwoners met de gemeente meedenken over de meest gewenste manier om het voetpad te herstellen. Dit bleek een variant te zijn waarbij zoveel mogelijk bomen worden behouden door de weg over de hele lengte te versmallen.
 

Overig onderhoud

Als de werkzaamheden aan het voetpad in de Brigidastraat van start gaan, gaat de gemeente ook aan de slag met onderhoud van de weg tussen de Kalverwei en Eikbergse Akker. Daar zitten veel kuilen in de weg. Het riool wordt aangepast zodat het regenwater beter weg kan en tussen deze straten wordt de weg opnieuw gestraat. De Brigidastraat wordt niet volledig opnieuw ingericht, de werkzaamheden richten zich op het voetpad en de weg tussen Kalverwei en Eikbergse Akker. Er worden op dit moment geen nieuwe bomen aangeplant.
 

Planning

Momenteel wordt gewerkt aan het groot onderhoud aan de Brigidastraat. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Bewoners worden per fase op de hoogte gebracht van de start van de volgende fase. Planning is dat werkzaamheden begin 2024  klaar zijn. 

Tijdlijn

Maart 2023

Start werkzaamheden

2024

Afronding werkzaamheden