Even voorstellen: wethouder Eddie Förster   

21 september 2023 nam Eddie Förster het stokje over van Daan Quaars als wethouder Veiligheid en Leefbaarheid, Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Jeugdzorg en Sport.  Eddie is daarmee ook de nieuwe ‘wethouder Bavel’. Samen met wethouder Jeroen Bruijns gaat hij met het dorp aan de slag voor Bavel. 

Eddie: “Ik vind het een grote eer om wethouder te zijn voor onze prachtige stad! Nu kan ik het goede gaan doen voor onze wijken en dorpen. Ik vind het geweldig hoe het dorp Bavel de afgelopen anderhalf jaar samen met de gemeente heeft gewerkt aan de Gebiedsvisie Bavel. Ik ga hier volle bak mee aan de slag.  Om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd, zodat de jongeren van Bavel in het dorp kunnen blijven wonen. En met die nieuwe woningen is het belangrijk dat het voorzieningenniveau in Bavel op pijl blijft. Met het besluit over de MFA hebben we wat dat betreft al een belangrijke stap gezet. Veiligheid en meer ruimte voor sport en bewegen zijn wat mij betreft ook onderwerpen die in Bavel alle aandacht verdienen. Samen kunnen we Bavel de komende jaren nog mooier maken! Ik hoop snel kennis te maken met de inwoners en ondernemers van Bavel”

“Ik woon 15 jaar in Breda. Nu nog in Princenhage maar binnenkort verhuis ik naar Ulvenhout. Na mijn economische studie aan de Universiteit van Tilburg heb ik 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Sinds 2016 was ik raadslid bij de Bredase VVD en sinds vorig jaar  fractievoorzitter.”