Inloopbijeenkomst over ontwerpbestemmingsplan ‘Bavel, Nieuw Tervoort’

Aan de westkant van Bavel, tussen de Lange Bunder, de A27, de Kluisstraat en de Dorstseweg liggen gronden die tot voor kort in gebruik waren door agrariërs. Deze gronden zijn het plangebied voor een nieuw woongebied. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Op woensdag 8 november a.s. is tussen 18:30 en 20:00 uur er een inloopavond over dit plan in ‘De Tussendûr' aan de Pastoor Doensstraat 3 in Bavel. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U kunt vrij binnenlopen, de plannen inzien en eventuele vragen stellen. 

Het plan

Het plangebied ligt tussen de Kluisstraat in het noorden, de Dorstseweg in het oosten, de Lange Bunder in het zuiden en de A27 in het westen. Ten noorden van de Kluisstraat ligt ook nog een perceel wat bij de ontwikkeling hoort. Het plan gaat uit van het realiseren van maximaal 165 nieuwe woningen en het behoud van twee bestaande woningen.

Er wordt een bijzonder, hoogwaardig woongebied met een overheersend groen en open karakter gerealiseerd waar het goed en aangenaam wonen is en waar verblijven en ontmoeten centraal staan. Een woongebied wat aansluit bij de karakteristiek van Bavel en de woonwensen van inwoners van Bavel. Een woongebied wat kansen biedt voor starters, maar ook voor doorstromers op de woningmarkt, voor jong en oud, voor grotere en kleinere huishoudens. Een woongebied wat een belangrijke bijdrage levert aan het toevoegen van nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad binnen Bavel en de gemeente Breda.

Nieuw bestemmingsplan 

Het realiseren van woningen past niet in de huidige bestemmingsplannen ‘Buitengebied Oost’ en ‘Bavel’. Om aan de ontwikkeling te kunnen meewerken is daarom het ontwerpbestemmingsplan 'Bavel, Nieuw Tervoort’ opgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bavel, Nieuw Tervoort’ (NL.IMRO.0758.BP2022223007-ON01) is van 24 oktober tot en met 4 december 2023 digitaal te raadplegen via de website RuimtelijkePlannen.nl > plannen zoeken > zoek op adres of eerder genoemd plannaam/nummer (IMRO-ID).  

Zienswijze

Wilt u reageren op het bestemmingsplan? In de periode van 24 oktober 2023 tot en met 4 december 2023 kunt u schriftelijk of mondeling een reactie indienen. Dat heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze als volgt indienen: 

  •  Digitaal: via het webformulier
    Let op dat u hierbij moet inloggen met uw Digid.
  • Schriftelijk: u kunt deze sturen naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.
  • Mondeling: om een afspraak te maken neemt u  contact op met de gemeente.

 

Tekening plan Dorstseweg
Plan Dorstseweg