Bavel Update: Nieuws grote projecten

Bavel denkt massaal mee over toekomstplannen

Het fundament voor de toekomst legt ‘Samen aan de slag voor Bavel’ niet alleen. Daarom hielden we op zaterdag 21 januari een Bavelse wintermarkt in de Tussendûr. Onder het genot van warme choco, worstenbroodjes en erwtensoep werden Bavelaren bijgepraat over de tussenstand van het proces en uitgedaagd om mee te denken over de toekomst van hun dorp. En dat hebben ze gedaan: wat een betrokkenheid! Lees het hele bericht.

Voortgang MFA Bavel

Vlak voor de kerst werd bekend dat het college van B&W ervoor heeft gekozen om in te zetten op een MFA aan de Lange Vore in Bavel. De volgende stap is dat het college aan de gemeenteraad het voorstel doet om de Lange Vore aan te wijzen als voorkeursvariant en om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Donderdag 2 februari 2023  wordt dit in een beeldvormende sessie bij de raad besproken. Dit is een openbare bijeenkomst.

Nieuwe woonbuurt aan Dorstseweg haalbaar

Somnium Real Estate heeft een stedenbouwkundig plan gemaakt voor 165 woningen ten noorden van de Dorstseweg. In het plan is rekening gehouden met woningen in diverse categorieën en een zorgcomponent. Ook goed om te vermelden: maar liefst 70% van de woningen zal in de betaalbare sector zijn. Het plan is eerder aan het dorp gepresenteerd. Nu de haalbaarheid is aangetoond en de haalbaarheidsfase is afgesloten, kunnen vervolgstappen worden gezet. Verwachting is dat voor de zomer van 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt. Het plan kan dan voor het einde van het jaar in de gemeenteraad worden vastgesteld.

Onderhoud aan de Brigidastraat: een update

De gemeente gaat onderhoud uitvoeren aan de voetpaden van de Brigidastraat in Bavel. Specifiek gaat het om de voetpaden tussen de Deken Dr. Dirckxweg en Kalverwei. Eerder is het dorp gevraagd om mee te denken over het grote onderhoud. Tijdens de inspraakperiode is geopperd om nu niets te doen en alles in één keer te doen, inclusief rioolvervanging. Anderen suggereerden om juist niks te veranderen zodat alle bomen behouden konden worden. De gemeente is als beheerder verantwoordelijk voor een veilige weg, en daarmee ook voor veilige voetpaden. Hierdoor ontkomen we er niet aan om het onderhoud dit jaar uit te voeren.
Uiteindelijk bleek de variant, waarbij het behoud van zoveel mogelijk bomen door de weg over de hele lengte te versmallen, het meest gewenst. Toch zullen er een aantal bomen gekapt moeten worden. De werkzaamheden hiervoor worden in maart uitgevoerd, voor het broedseizoen. De overige werkzaamheden staan vanaf september op de planning. Zodra er meer bekend is, zullen we het meenemen in deze nieuwsbrief. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u hier terecht.

Heeft u vragen? Laat het ons weten via contact over Bavel