Gemeente Breda bedrijfsinformatie

Hi, toekomstige collega van Gemeente Breda!

Werken bij de Gemeente Breda betekent een baan met impact op het leven van mensen, er toe doen en dat geeft voldoening. Onze collega’s werken bij de Gemeente Breda, omdat ze het verschil willen maken voor Breda, haar inwoners, ondernemers, studenten en bezoekers. Dit doen wij met 3000 collega’s én samen met onze partners in de stad. Iedere dag zetten we ons in om de fijne stad te blijven die we nu zijn. 

Dat is hard werken. Want onze stad gaat enorm groeien. Dit betekent bijvoorbeeld dat er genoeg betaalbare woningen moeten zijn, genoeg banen, sportvelden, parkeerplaatsen, huisartsen, scholen, parken en plekken om uit te gaan. Daarnaast zijn er veel (maatschappelijke) vraagstukken die op ons af komen en om aandacht vragen. We moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat we de lucht, grond en het water schoonhouden, de energietransitie komt op ons af, we willen onze stad veilig en bereikbaar houden én zorgen dat geluk en welvaart eerlijk worden verdeeld. Kortom, er komt veel op ons af, ook vraagstukken die we nu nog niet kennen. Het maakt daarbij niet uit of je in de stad werkt of op kantoor, we hebben hier allemaal een rol in!

Werken voor een bijzondere organisatie

De gemeente is een bijzondere werkgever; we werken in een politieke omgeving. Dit maakt ons anders dan andere grote organisaties. Hieronder leggen we kort uit hoe de gemeente werkt. 

Werken voor een bijzondere organisatie

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad, die eens in de 4  jaar door de inwoners van Breda wordt gekozen. De gemeenteraad neemt alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Wil jij meer weten? Kijk dan op de site van de gemeenteraad of ga naar een openbare gemeenteraadsvergadering.

Paul Depla is de burgemeester van Breda. De gemeenteraad beslist wie, minimaal 6 jaar lang, de burgemeester is. Ook kiest de gemeenteraad wethouders. De burgemeester en de wethouders zijn 4 jaar lang het dagelijks bestuur van de gemeente.

Samen met de gemeenteraad bepalen de burgemeester en wethouders hoe wij als gemeente op korte termijn omgaan met onze uitdagingen en wat we willen bereiken. Hierover maken ze afspraken en die staan in het bestuursakkoord. Benieuwd naar de keuzes die gemaakt zijn voor de periode 2022-2026?
Bekijk het bestuursakkoord

Ook zijn er ambities voor de lange termijn. We willen een groene, grenzeloze en gastvrije stad zijn. Dit willen we steeds versterken. Het een kan niet zonder het ander; Breda brengt het samen. Samen met de stad hebben we dit opgeschreven in het Verhaal van Breda en de Omgevingsvisie 2040.

Lieke Hendrix is de gemeentesecretaris. Zij staat aan het hoofd van de  gemeentelijke organisatie en vormt samen met de drie andere directeuren de directie. Zij werken nauw samen met de burgemeester en wethouders.

Samen hebben wij de flinke opdracht om mee te groeien met de stad, antwoorden te vinden op nieuwe uitdagingen, onze ambities waar te maken en onze producten en diensten te blijven leveren.

We werken vanuit 3 domeinen

We zijn nu georganiseerd in 3 domeinen, die zich samen inzetten om de stad te blijven verbeteren.

Werken vanuit 3 domeinen

In het Ruimtelijk Economisch Domein staat de leefomgeving centraal. Wij zorgen voor een gezonde, veilige, en groene openbare ruimte, vol beleving en afgestemd op klimaatverandering. We werken aan meer woningen en banen, bereikbaarheid, leefruimte voor alle inwoners, nieuwe natuur, duurzaam gebruik van energie en balans tussen wijken en buurten.

In het Sociaal Economisch Domein is de inwoner aan zet. Wij investeren in eigenaarschap en zelfredzaamheid van inwoners, omdat wij geloven dat mensen uiteindelijk het gelukkigst zijn wanneer ze niet afhankelijk zijn van anderen. Wij zorgen voor het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Samen werken we aan goede gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, financiële hulp en specialistische hulp.

Waar het Ruimtelijk en Sociaal Economisch Domein zich vooral op de stad en de inwoner richt, houdt Bedrijfsvoering & Dienstverlening zich bezig met de interne organisatie en het realiseren van een goede dienstverlening voor elke inwoner. Wij zorgen ervoor dat alle randvoorwaarden op orde zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld doordat de financiën en processen op orde zijn, dat er voldaan wordt aan wet- en regelgeving, administratie verwerkt wordt, medewerkers aangenomen worden, er veilig gewerkt wordt en inwoners geholpen worden met allerlei vragen.

Belangrijk om goed samen te werken

De uitdagingen waar we voor staan raken aan alle domeinen. Het is daarom belangrijk dat we goed samenwerken en onze vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijken. Binnen de domeinen hebben we 22 afdelingen en ketens en daarbinnen nog bijna 100 teams! Alle afdelingen en teams kun je vinden in het organogram
Met elkaar, onze inwoners en partners in de stad werken we vanuit onze eigen rol, opdracht, deskundigheid én met ons hart om die fijne stad te blijven die we nu zijn.

FIT voor de toekomst

Wij hebben de flinke opdracht om mee te groeien met de stad, antwoorden te vinden op nieuwe uitdagingen, onze ambities waar te maken en onze 1.000 producten en diensten te blijven leveren. We hebben daarom een gemeentelijke organisatie nodig die dat aan kan. Een organisatie die FIT is voor de toekomst: Flexibel, Integraal en Toekomstgericht.

Wij vinden het als Gemeente Breda belangrijk dat je weet waar je aan bijdraagt en dat je je volop ontwikkelt. Zo kunnen we samen echt impact maken en met onze resultaten bijdragen aan de ontwikkeling van onze mooie stad. Vanuit het programma (FIT voor de toekomst) werken we daarom aan de ontwikkeling van ons leiderschap, ons vakmanschap, onze persoonlijke ontwikkeling en onze teamontwikkeling. Met een passend leer- en ontwikkelaanbod voor iedereen! Daarnaast spreken we met elkaar af hoe we projecten uitvoeren, processen organiseren, wie waar over gaat, wie wat besluit en hoe we elkaar aanspreken en bevragen. Zodat we beter ‘in control’ zijn. Dat geeft rust en helderheid. Tot slot moedigen we vernieuwing en innovatie aan. We gaan in een hoger tempo digitaliseren. Zo blijft er meer tijd over voor creativiteit en maatwerk om inwoners en bedrijven echt te helpen.

FIT voor de toekomst

Kom jij werken bij de Gemeente Breda?
Bekijk de vacatures