Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

College van burgemeester en wethouders

college zonder gemeenteseretaris

Van links naar rechts: Daan Quaars, Greetje Bos, burgemeester Paul Depla, Marianne de Bie, Paul de Beer, Miriam Haagh, Boaz Adank.
Op de foto ontbreekt: Piet Buijtels, interim gemeentesecretaris vanaf 01.09.2020.

Het College van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente.
VVD, D66, en PvdA zitten in het college van Breda. De gemeentesecretaris ondersteunt burgemeester en wethouders.
In het Bestuursakkoord Lef en Liefde staan de afspraken die het college maakte voor de bestuursperiode 2018-2022.

De burgemeester en de wethouders hebben elk een eigen portefeuille met taken.

Het college vergadert iedere dinsdag. Tijdens de vergadering wordt het verslag van de vergadering van de week ervoor vastgesteld. Deze verslagen zijn openbaar.
Besluitenlijsten collegevergaderingen