College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Van links naar rechts: Marianne de Bie, Boaz Adank, Patrick van Lunteren, Paul de Beer, Paul Depla, Cees Vermeer, Miriam Haagh, Alfred Arbouw.

Het College van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente.
VVD, D66, SP en PvdA zitten in het college van Breda. De gemeentesecretaris ondersteunt burgemeester en wethouders.
In het Bestuursakkoord ‘Focus op Vooruitgang’ staan de afspraken die het college maakte  voor de bestuursperiode 2015-2018.
De burgemeester en de wethouders hebben elk een eigen portefeuille met taken. Bij de foto's vindt u de portefeuille en nevenfuncties per collegelid.

Het college vergadert iedere dinsdag. Tijdens de vergadering wordt het verslag van de vergadering van de week ervoor vastgesteld. Deze verslagen zijn openbaar.
Besluitenlijsten collegevergaderingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen blijft het college 2015-2018 nog bestaan (demissionair), tot het nieuwe college is geformeerd en geïnstalleerd. Het college 2015-2018 heeft voor het nieuwe college het Overdrachtsdocument 2018 gemaakt.