College van burgemeester en wethouders

College 2018 - 2022

Van links naar rechts: Cees Vermeer, Daan Quaars, Greetje Bos, burgemeester Paul Depla, Marianne de Bie, Paul de Beer, Miriam Haagh, Boaz Adank

Het College van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente.
VVD, D66, en PvdA zitten in het college van Breda. De gemeentesecretaris ondersteunt burgemeester en wethouders.
In het Bestuursakkoord Lef en Liefde staan de afspraken die het college maakte voor de bestuursperiode 2018-2022.

De burgemeester en de wethouders hebben elk een eigen portefeuille met taken.

Het college vergadert iedere dinsdag. Tijdens de vergadering wordt het verslag van de vergadering van de week ervoor vastgesteld. Deze verslagen zijn openbaar.
Besluitenlijsten collegevergaderingen

Wat vindt u van onze website?