Paul Depla

Burgemeester Breda

Burgemeester Paul Depla is voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W en is onder meer verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Portefeuille

Openbare orde en ondermijning.

 • Openbare orde
 • Ondermijning
 • Integrale veiligheid
  • toezicht & handhaving
  • grensoverschrijdende samenwerking
  • externe veiligheid
 • Beleid en integraliteit
 • Verhaal van Breda: Breda brengt het samen
  • ambassadeur van Breda
  • externe betrekkingen
  • representatie
  • public affairs
 • Vertrouwen in de politiek
 • Burgerzaken
 • Integriteit

Nevenfuncties:

peildatum 8 juni 2023

Onlosmakelijk verbonden met ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter Regio West-Brabant
 • Voorzitter Economic Board West-Brabant
 • Voorzitter Actieberaad Aanpak Ondermijning
 • Vice Voorzitter Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Lid Dagelijks Bestuur Taskforce/RIEC Zeeland - Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 • Voorzitter Districtelijke Stuurploeg Baronie Ondermijning
 • Voorzitter Districtelijk Driehoeksoverleg Baronie
 • Plaatsvervangend Regio-Burgemeester Politieregio Zeeland-West-Brabant

Verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter G40 netwerk Grote Steden Nederland
 • Voorzitter Werkgeversvereniging Veiligheidsregio
 • Bestuurslid VNG
 • Lid Strategisch Beraad Ondermijning ministerie Justitie en Veiligheid
 • Lid Regiegroep Voetbal & Veiligheid
 • Voorzitter Commissie Competitie-planning en Openbare orde
 • Lid van de Brandweer Adviescommissie van het Veiligheidsberaad

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Jongeren op Gezond Gewicht Nederland Den Haag (€ 14.000 per jaar)
 • Voorzitter Het Zuidelijk Toneel Tilburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bestuur Grote Clubactie Nederland (€ 7.000 per jaar wordt doorgestort naar de Gemeente Breda)
 • Raadslid bij de Nederlandse Sportraad (€ 12.000 per jaar)
 • Lid Raad van Advies Leerstoel Local Politicus UM (onbezoldigd)