Lieke Hendrix

Lieke Hendrix

Leiding over de gemeentelijke organisatie

Nevenfuncties

Peildatum 7 juni 2023

Overige nevenfuncties

  • lid VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (onbezoldigd)
  • lid VNG-commissie Taskforce Omgevingswet (onbezoldigd)