Eddie Förster (VVD)

portretfoto Eddie Forster

Wethouder Veiligheid, Jeugdzorg, Stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke ordening en Sport.
5e locoburgemeester

Portefeuille

Veiligheid en Leefbaarheid

 • toezicht en handhaving
 • e-security
 • weerbare stad

Jeugdzorg

 • jeugd
 • jeugdhulp
 • kindvriendelijke stad 

Stedelijke ontwikkeling

 • (grote) ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. onder andere CrossMark, Gasthuisvelden, Centrum Oost, 't Zoet en doortrekken Nieuwe Mark
 • Stedelijke Regio Breda-Tilburg

Ruimtelijke ordening 

 • omgevingswet
 • omgevingsvisie
 • ruimtelijke procedures (omgevingsplannen)

Sport

 • sportbeleid
 • (niet gemeentelijke) sportaccommodaties
 • topsport

Nevenfuncties

Peildatum: 26 april 2024

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid Stuurgroep Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT)
 • lid Stuurgroep Plein 3
 • plaatsvervangend lid AB Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
 • plaatsvervangend lid gemeenschappelijk Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • geen

Overige nevenfuncties (bezoldigd)

 • geen