Organogram Gemeente Breda

Sociaal Economisch Domein

Maatschappelijke Ondersteuning

 • team MO Wijkteams

Participatie

 • team Regisseurs & Juridische zaken
 • team Inkomens Specialisten
 • team Naleving
 • team Uitkeringenbeheer
 • team Werkgeversservicepunt (WSP) & Beleid
 • team Re-integratie
 • team Schuldhulpverlening

Jeugd

 • team Beleid & Procesregisseurs
 • team Regionaal Bureau Leerplicht 
 • team Regisseurs Jeugd

Expertisecentrum


Ruimtelijk Economisch Domein


Veiligheid & Leefomgeving

 • Staf
 • team Handhaving en Wijkveiligheid
 • team Handhaving Bestaande Stad
 • team WABO-bouwen 
 • team Openbare orde en veiligheid
 • team Leefomgeving

Ruimte & Vastgoed Ontwikkeling

 • team Ruimte
 • team Vastgoedontwikkeling
 • team Stedebouw & Landschap
 • team Erfgoed

Projecten Strategie Board


Afdeling Mobiliteit en Milieu


Afdeling Wijkzaken

 • team Zaken
 • team Wijk

Afvalservice

 • team Productie
 • team Productieondersteuning

Uitvoering

 • team Uitvoering en Advies
 • team Grond-, Weg- en Waterbouw & Verkeer
 • team Oost
 • team Reiniging, Wagenpark & Magazijn
 • team West en Ecologie
 • team BSR (Bomen, Sport & Recreatie)

Parkeerbedrijf en loc. boerderij Wolfslaar

 • team Boerderij Wolfslaar
 • team Vergunningen en Handhaven
 • team Parkeren

Stadsingenieurs Breda

 • team Ontwerp en Voorbereiding
 • team Advies en Ondersteuning
 • team Uitvoeringsbegeleiding

Vastgoedbeheer

 • team Technisch Beheer
 • team Gebruikersbeheer
 • team Eigendomsbeheer

Bedrijfsvoering & Dienstverlening


Informatie & Communicatie

 • team Applicatieservices Beheer
 • team Applicatieservices Generieke Digitale Voorzieningen
 • team Communicatie
 • team Advies & Projecten
 • team I-Regie
 • team Onderzoek & Inzicht
 • team Data Services Ruimte & Gebouwen

Financiën, Inkoop & Juridische Zaken

 • team Financiële administratie 1
 • team Financieel advies en beleid
 • team Inkoop
 • team Juridische Zaken

Organisatie
 

Servicecentrum

 • team Facilitair 1
 • team Facilitair 2
 • team ICT Services
 • team Documentmanagement
 • team Ondersteuning
 • team Stadsarchief

Publiekszaken

 • team Klant Contact Centrum
 • team Balie

Concernstaf
 

Concerncontrol
 

Concernadvies


Vraag en Aanbod managers

 • Sociaal Economisch Domein
 • Bedrijfsvoering & Publieksservice en Concern
 • Ruimtelijk Economisch Domein

Opgaven van de stad

 • invoering Omgevingswet
 • voorliggend veld
 • economie
 • onderwijs

Griffie


Laatste wijziging organogram: 17 februari 2020

 

 

Uw Reactie
Uw Reactie