Bijzondere bijstand

Voor noodzakelijke of bijzondere extra kosten die u niet kunt betalen, is het mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen. Er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken antwoord.

Bijzondere bijstand aanvragen kan als:

  • u in Breda woont
  • uw inkomen laag is
  • de dringende kosten nergens worden vergoed

Hulp nodig bij uw aanvraag:

Heeft u moeite met het invullen van formulieren, vraag dan hulp. Kan niemand u helpen? Neem dan contact op met de Formulierenbrigade van Zorg voor elkaar Breda via e-mail srw@imwbreda.nl of bel (076) 525 15 15.

Aanvraag bijzondere bijstand voor:

U kunt ook een aanvraag indienen voor:

Andere noodzakelijke of bijzondere kosten

U kunt een aanvraag indienen voor overige kosten. Op het aanvraagformulier kiest u voor overige kosten. De gemeente bekijkt of deze kosten worden vergoed.

Inrichtingskosten urgentiewoning

Alleen een instelling of hulpverlener mag bijzondere bijstand voor inrichtingskosten urgentiewoning aanvragen. De bijzondere bijstand wordt in principe in de vorm van een geldlening verstrekt. De gemeente beoordeelt of de vergoeding wordt toegekend. Neemt u contact op met de gemeente.

Meer informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Regelingen Breda 2020