Bijzondere bijstand

Voor noodzakelijke of bijzondere extra kosten die u niet van uw inkomen of spaargeld kunt betalen kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U krijgt binnen 8 weken bericht. Er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen.

U kunt hulp vragen als:

 • u in de gemeente Breda woont
 • uw inkomen laag is
 • de kosten dringend zijn en nergens anders worden vergoed

Gebruikt u voor uw online aanvraag Digid dan zijn uw persoonsgegevens al ingevuld. Gebruikt u geen Digid dan vult u zelf uw persoonsgegevens in.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor:

U kunt ook een aanvraag indienen voor:

 • Bredapas
  een kortingspas voor Bredanaars met een laag inkomen
 • Bijdrage sport, cultuur en educatie met BredaPas
  korting op contributie voor sport, cursus, zwemmen, kampgeld
 • Schoolstartpakket
  bijdrage voor kosten voor schoolspullen, computer, fiets, schoolreisje die niet vergoed worden door andere regelingen of instanties
 • Seniorentoeslag
  mogelijkheid voor een extraatje als u gepensioneerd bent en van een laag inkomen leeft
 • Inkomenstoeslag
  mogelijkheid voor een extraatje als u al lang van een laag inkomen leeft
 • Studietoeslag
  een steuntje in de rug voor student met een beperking

Meer informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Regelingen Breda 2020

Uw Reactie
Uw Reactie