Bijzondere bijstand

Heeft u noodzakelijke extra kosten die u niet zelf kunt betalen en worden deze nergens anders vergoed? U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen als u een bijstandsuitkering, laag inkomen of weinig vermogen heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u bijzondere bijstand krijgt. Er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen.

Ook voor kosten die niet in de vaste rubrieken vallen is het mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor kinderopvang, eerste huur of dubbele woonlasten. Dit zijn de overige kosten bijzondere bijstand.

Gebruikt u voor uw online aanvraag Digid dan zijn uw persoonsgegevens al ingevuld. Gebruikt u geen Digid dan vult u zelf uw persoonsgegevens in.

Wat vindt u van onze website?