Duurzame gebruiksgoederen

Uw wasmachine of koelkast, zogenaamde duurzame gebruiksgoederen, kunnen kapot gaan. Voor vervangen of laten repareren hoort u zelf te sparen. Ook als u een laag inkomen heeft. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor sparen niet mogelijk was dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De gemeente beslist binnen 8 weken of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Wat u moet weten

  • Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen is een geldlening.
  • Uitgangspunt om in aanmerking te komen is dat u heeft gespaard of dat u een geldlening aangaat bij bijvoorbeeld de Kredietbank. U probeert eerst tweedehands te kopen of gebruik te maken van weggeefinitiatieven.
  • Bij uw aanvraag dient u uw bijzondere omstandigheden aan te tonen met schriftelijke bewijsstukken.

Meer informatie

U heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

Mogelijk komt u in aanmerking voor Seniorentoeslag om duurzame gebruiksgoederen te vervangen.

Uw Reactie
Uw Reactie