Seniorentoeslag

De seniorentoeslag bedraagt maximaal € 300 per jaar voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen. Pas als uw aanvraag is toegekend mogen de duurzame gebruiksgoederen worden gekocht. De aankoop moet binnen een maand na ontvangst van de toeslag. De gemeente controleert steekproefsgewijs. Bewaart u de rekening en het betaalbewijs.

Voorwaarden

  • Uw netto-maandinkomen inclusief vakantiegeld is 3 jaar of langer lager dan € 1303 voor een alleenstaande en alleenstaande ouder en € 1768 voor gehuwden/samenwonenden.
  • U heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Aanvragen

Uw Reactie
Uw Reactie