Schoolstartpakket

Heeft u schoolgaande kinderen en een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Dan kunt u een bijdrage uit het schoolstartpakket aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in uw kosten voor schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld voor een computer, fiets, schoolreisje, boeken, schoolspullen en excursies.

Aanvragen en voorwaarden

Voor het aanvragen van een bijdrage uit het schoolstartpakket gebruikt u het aanvraagformulier of u neemt contact op met de Gemeente. Met het formulier kunt u voor meerdere kinderen tegelijk een bijdrage aanvragen.

U kunt een aanvraag indienen als u aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen met Digid

Aanvragen zonder DigiD

Wat u moet weten

Het Schoolstartpakket is een vergoeding van maximaal 150 euro voor schoolgaande kinderen van 4 tot 12 jaar en 250 euro voor kinderen van 12 tot 18 jaar. De gemeente bepaalt of u het gehele bedrag of een gedeelte daarvan krijgt. Heeft u meer hulp nodig dan kunt u contact opnemen met de gemeente om dit te bespreken. 

Ook wanneer uw inkomen net iets boven het minimum ligt kunt u een bijdrage aanvragen. De gemeente bekijkt namelijk per aanvraag of er sprake is van een bijzondere- of dringende situatie.

Heeft u vragen of twijfelt u of u recht heeft op een bijdrage uit het schoolstartpakket, neem dan contact op met de gemeente.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld steunt schoolgaande kinderen die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meedoen is belangrijk voor nu en later.

Uw Reactie
Uw Reactie