Schoolstartpakket

Heeft u schoolgaande kinderen en een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Dan kunt u een bijdrage uit het schoolstartpakket aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in uw kosten voor schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld voor een computer, fiets, schoolreisje, boeken, schoolspullen en excursies. Pas als uw aanvraag is toegekend mag u de uitgaven doen, wel binnen een maand na ontvangst van de bijdrage. De gemeente controleert steekproefsgewijs. Bewaart u de rekening en het betaalbewijs.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een bijdrage uit het schoolstartpakket gebruikt u het aanvraagformulier of u neemt contact op met de gemeente. Met het formulier kunt u voor meerdere kinderen tegelijk een bijdrage aanvragen.

Aanvragen met DigiD

Aanvragen zonder DigiD

Voorwaarden en normen

  • U woont in de gemeente Breda.
  • De kosten worden niet vergoed door andere regelingen of instanties.
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld een auto of spaargeld) is niet hoger dan € 6295 voor een alleenstaande of  € 12.590 voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden.
  • Uw netto maandinkomen exclusief vakantiegeld is lager dan € 1911. Het maakt niet uit of u alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend bent.

Vergoeding van de gemaakte schoolstartkosten per kind per kalenderjaar:

  • Kind van 4 tot 12 jaar: maximaal € 150
  • Kind van 12 tot 18 jaar: maximaal € 250

Wat u moet weten

De gemeente bepaalt of u het gehele bedrag of een gedeelte daarvan krijgt. Heeft u meer hulp nodig dan kunt u contact opnemen met de gemeente om dit te bespreken. 

Heeft u vragen of twijfelt u of u recht heeft op een bijdrage uit het schoolstartpakket, neem dan contact op met de gemeente.

Overige mogelijkheden

  • Sam& voor alle kinderen kan een extra bijdrage geven voor de aanschaf van schoolspullen. 
  • Stichting Leergeld steunt schoolgaande kinderen die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meedoen is belangrijk voor nu en later. Ook kan rechtstreeks een bijdrage voor de aanschaf van schoolspullen aangevraagd worden.
Uw Reactie
Uw Reactie