Aanvraag overige kosten bijzondere bijstand

Heeft u noodzakelijke of bijzondere kosten die niet vallen onder de regelingen van de bijzondere bijstand? Dan kunt u een aanvraag indienen voor overige kosten.

Aanvragen kan als:

  • u in Breda woont
  • uw inkomen laag is
  • de dringende kosten nergens worden vergoed
Aanvragen met DigiD Aanvragen zonder DigiD