Voorwaarden bijzondere bijstand en regelingen

Wat u moet weten

Drempelbedrag van € 60

Als u bijzondere bijstand krijgt betaalt u zelf de eerste € 60 (per 12 maanden). Voorbeeld: Bij recht op € 100 bijzondere bijstand wordt het drempelbedrag van € 60 in mindering gebracht en wordt € 40 uitbetaald.

Het drempelbedrag geldt niet als u:

  • AOW heeft.
  • ZZP-er bent met schulden.
  • Door arbeidsbeperking en/of multi-problematiek naar het oordeel van het college niet zelfstandig uw inkomen kunt verbeteren.
  • U werkt en uw netto-maandinkomen inclusief vakantiegeld is lager dan € 1815.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Breda.
  • Het zijn noodzakelijke kosten die nergens anders worden vergoed.
  • Het gaat om extra kosten die u door bijzondere- of dringende omstandigheden moet maken, of niet heeft kunnen voorzien.
  • Pas nadat uw aanvraag is toegekend mag u de kosten maken.
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld een auto of spaargeld) is niet hoger dan € 6225 voor een alleenstaande of  € 12.450 voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden.

Uw netto maandinkomen inclusief vakantiegeld moet laag zijn. In de tabel staat welk bedrag op uw situatie van toepassing is.

Jongeren van 18 tot 21 jaar zonder kinderen Netto maandinkomen 
Alleenstaande € 288
Gehuwd/samenwonend € 575
Gehuwd/samenwonend één persoon is 21 jaar of ouder € 1120

Jongeren van 18 tot 21 jaar met kinderen

Netto maandinkomen
Alleenstaande € 288
Gehuwd/samenwonend € 908
Gehuwd/samenwonend één persoon is 21 jaar of ouder € 1453
Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd                   Netto maandinkomen
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1165
Gehuwd/samenwonend € 1664
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd Netto maandinkomen
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1303
Gehuwd/samenwonend waarvan één AOW-gerechtigd € 1768
Bij verblijf in inrichting vanaf 21 jaar                               Netto maandinkomen
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 405
Gehuwd/samenwonend € 655

 

Uw Reactie
Uw Reactie