Voorwaarden bijzondere bijstand en regelingen

Voorwaarden

  • U woont in Breda.
  • De kosten zijn noodzakelijk en krijgt u nergens vergoed.
  • Het gaat om onverwachte extra kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld een auto of spaargeld) is niet hoger dan € 7575 als alleenstaande en niet hoger dan € 15.150 als alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden.
  • Uw netto maandinkomen met vakantiegeld is niet hoger dan het bedrag in de tabel bij uw woonsituatie.

Wat u ook moet weten

  • U maakt de kosten nadat u antwoord heeft dat u bijzondere bijstand krijgt. En u levert de factuur binnen 1 maand in bij de gemeente.
  • Kosten voor rechtsbijstand vraagt u binnen 2 weken na de datum van toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand aan.
  • Kosten voor griffierecht vraagt u binnen 2 weken na de factuurdatum of de datum van toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand aan.
  • Bijzondere bijstand krijgt u toegekend voor 1 jaar.

Uw netto maandinkomen inclusief vakantiegeld moet laag zijn. In de tabel staat welk bedrag op uw situatie van toepassing is.

Jongeren van 18 tot 21 jaar zonder kinderenNetto maandinkomen 
Alleenstaande€ 348
Gehuwd/samenwonend€ 697
Gehuwd/samenwonend één persoon is 21 jaar of ouder€ 1357
Jongeren van 18 tot 21 jaar met kinderenNetto maandinkomen
Alleenstaande€ 348
Gehuwd/samenwonend€ 1100
Gehuwd/samenwonend één persoon is 21 jaar of ouder€ 1760
Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd                  Netto maandinkomen
Alleenstaande en alleenstaande ouder€ 1412
Gehuwd/samenwonend€ 2017
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijdNetto maandinkomen
Alleenstaande en alleenstaande ouder€ 1684
Gehuwd/samenwonend waarvan één AOW-gerechtigd€ 2295
Bij verblijf in instelling vanaf 21 jaar                              Netto maandinkomen
Alleenstaande en alleenstaande ouder€ 493
Gehuwd/samenwonend€ 800