Voorwaarden bijzondere bijstand en regelingen

Voorwaarden

  • U woont in Breda.
  • De kosten zijn noodzakelijk en krijgt u nergens vergoed.
  • Het gaat om onverwachte extra kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld een auto of spaargeld) is niet hoger dan € 7605 als alleenstaande en niet hoger dan € 15.210 als alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden.
  • Uw netto maandinkomen met vakantiegeld is niet hoger dan het bedrag in de tabel bij uw woonsituatie.

Wat u ook moet weten

  • U maakt de kosten nadat u antwoord heeft dat u bijzondere bijstand krijgt. En u levert de factuur binnen 1 maand in bij de gemeente.
  • Kosten voor rechtsbijstand en griffierecht vraagt u aan binnen 2 weken na de datum van de beschikking van de rechtbank.
  • Bijzondere bijstand krijgt u toegekend voor 1 jaar.
  • De eigen bijdrage voor bijzondere bijstand is afgeschaft. Tot 1 oktober 2022 was de jaarlijkse eigen bijdrage voor bijzondere bijstand € 60.

Uw netto maandinkomen inclusief vakantiegeld moet laag zijn. In de tabel staat welk bedrag op uw situatie van toepassing is.

Jongeren van 18 tot 21 jaar zonder kinderen Netto maandinkomen 
Alleenstaande € 325
Gehuwd/samenwonend € 650
Gehuwd/samenwonend één persoon is 21 jaar of ouder € 1265

Jongeren van 18 tot 21 jaar met kinderen

Netto maandinkomen
Alleenstaande € 325
Gehuwd/samenwonend € 1026
Gehuwd/samenwonend één persoon is 21 jaar of ouder € 1640
Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd                   Netto maandinkomen
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1316
Gehuwd/samenwonend € 1879
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd Netto maandinkomen
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1564
Gehuwd/samenwonend waarvan één AOW-gerechtigd € 2133
Bij verblijf in instelling vanaf 21 jaar                               Netto maandinkomen
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 422
Gehuwd/samenwonend € 684