Subsidie voor regenwatervoorzieningen

Regenwatervoorzieningen houden regenwater vast of infiltreren het in de bodem. Voor de aanleg kunt u subsidie krijgen. Een regenton kunt u alleen aanvragen in combinatie met een andere maatregel. U vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg.

Aanvragen

Wat is het  

U kunt subsidie aanvragen voor: 

 • regenton of waterzuil 
 • waterschutting 
 • infiltratievoorziening b.v. infiltratiekoffer of grindkoffer 
 • verlaging in de tuin 
 • wadi 

Voordelen:

 • in een regenton, regenzuil of waterschutting opgeslagen water kan gebruikt worden om planten water te geven 
 • wadi’s en infiltratievoorzieningen helpen bij het bergen van kleinere regenbuien 
 • infiltratie voorzieningen zorgen ervoor dat regenwater vastgehouden wordt, het grondwater aangevuld wordt wat verdroging tegengaat

Wat u moet weten over de vergoeding 

De vergoeding bedraagt 30% van de kosten. Voor elke voorziening geldt een maximum bedrag: 

Voorziening Maximun bedrag
Regenton of waterzuil € 250
Waterschutting € 700
Infitratievoorziening € 500
Verlaging in de tuin of wadi € 1200

Voorwaarden

 • de inhoud van de regenton, regenzuil of waterschutting is minimaal 100 liter 
 • maximaal 2 regentonnen of regenzuilen aanvragen 
 • een regenton kan alleen in combinatie met een andere maatregel (groen dak, groene gevel, onttegelen en vergroenen van tuin) aangevraagd worden 

 

U kunt ook subsidie aanvragen voor kosten voor bodemonderzoek, of onderzoek naar de grondwaterstand.  

U kunt geen subsidie aanvragen voor: 

 • kosten voor aanpassingen aan dakconstructies of overkappingen 
 • kosten voor schutting, prieel, pergola en muurblokken 
 • kosten ter vervanging van bestaande beplanting 
 • kosten voor het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag 

Meer informatie 

Nadere regels subsidieverstrekking

Uw Reactie
Uw Reactie