Subsidie voor duurzaam omgaan met regen

Algemeen

Bij hevige buien kan er wateroverlast ontstaan. Door duurzaam om te gaan met regenwater wordt overlast verminderd en raakt het riool minder snel overbelast. Bijvoorbeeld door aanleg van een regenton of waterzuil of een infiltratievoorziening in de tuin. U kunt ook subsidie krijgen voor het aansluiten van de regenpijp op het schoonwaterriool. Een regenton kunt u alleen aanvragen in combinatie met een andere maatregel. U vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg. Het aanvragen van subsidie is mogelijk voor zowel eigenaren als huurders van een woning.

Wat is het

U kunt subsidie aanvragen voor: 

 • regenton of waterzuil 
 • waterschutting 
 • infiltratievoorziening (bijvoorbeeld een infiltratiekoffer, grindkoffer, verlaging in de tuin of wadi)
 • aansluiting op het schoonwaterriool (hemelwaterriolering) 

Deze maatregelen bieden veel voordelen. Water uit een regenton, regenzuil of waterschutting kan gebruikt worden om planten water te geven. Wadi’s en infiltratievoorzieningen vangen regenwater op waardoor het in de grond kan zakken. Dit gaat verdroging tegen en vermindert overstroming van het riool. Ook kunt u uw regenpijp aansluiten op een schoon water afvoer, in plaats van het vuilwaterriool. De regen gaat dan terug de grond in en belast het riool niet.

U kunt geen subsidie aanvragen voor: 

 • kosten voor aanpassingen aan dakconstructies of overkappingen 
 • kosten voor schutting, prieel, pergola en muurblokken 
 • kosten ter vervanging van bestaande beplanting 
 • kosten voor het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag 

Wat moet u weten over de subsidie

U kunt subsidie krijgen voor 35% van de kosten. Voor elke voorziening geldt een maximum bedrag:  

VoorzieningMaximum bedrag particulieren
Regenton of waterzuil€ 250
Waterschutting€ 700
Infiltratievoorziening€ 1000
Aansluiten op de schoon water afvoer€ 500

U kunt ook subsidie aanvragen voor kosten voor bodemonderzoek, of onderzoek naar de grondwaterstand.   

Voorwaarden

 • De inhoud van de regenton, regenzuil of waterschutting is minimaal 100 liter.
 • U kunt maximaal 2 regentonnen of regenzuilen aanvragen.
 • Een regenton kan alleen in combinatie met een andere maatregel (bijvoorbeeld een groen dak, groene gevel of tegels vervangen door planten) aangevraagd worden.
 • Voor subsidie voor aansluiten op de schoon water afvoer moet het dakoppervlak of afwaterende verharding nu aangesloten zijn op gemengde riolering. Het af te koppelen dakoppervlak moet minimaal 25 m2 zijn en het afkoppelsysteem moet (milieu-)technisch verantwoord zijn.