Subsidie water en groen

Voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorziening en het onttegelen en vergroenen van uw tuin kunt u subsidie krijgen. De subsidie is maximaal 50% van de aanlegkosten. U vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg.

Subsidiemogelijkheden

Groen dak

Een groen dak heeft een gevarieerde beplanting en een waterbergend vermogen. De beplanting varieert van sedum, grassen, kruiden en/of vaste planten.

Voordelen

 • verlengt de levensduur van het dak
 • koelt zowel het gebouw als de omgeving
 • zorgt voor geluidsisolatie
 • houdt het regenwater vast waardoor het in kleinere hoeveelheden wordt afgevoerd
 • draagt bij aan een betere luchtkwaliteit door opname van fijnstof en CO2
 • zorgt voor meer biodiversiteit van planten en dieren

Wat u moet weten over de vergoeding

 • de vergoeding is € 20 per m2
 • waterberging ≥ 25 liter per m2
 • minimaal 8 soorten planten
 • minimaal 40 mm substraat laag
 • maximaal € 3000 voor particulieren
 • maximaal € 10.000 voor stichtingen, vereniging van eigenaar, bedrijf

U kunt ook subsidie krijgen voor de advieskosten. Deze kosten worden alleen vergoed als het groen dak wordt aangelegd.

 • maximaal € 250 bij een groen oppervlak tot 100 m2
 • maximaal € 350 bij een groen oppervlak groter dan 100 m2

Groene gevel

Groene gevels zijn grondgebonden beplante gevels van 1 of meer vaste planten. De beplanting klimt zelf, of met gebruik van klimsteunen, langs de gevel omhoog.

Voordelen

 • de begroeide gevel blijft in de zomer koel
 • de beplanting biedt ruimte voor vlinders en insecten
 • makkelijk aan te leggen en te onderhouden

Planten groeien niet goed op zand. Mogelijk moet de bodem verbeterd worden.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

 • beplanting
 • aanbrengen steunpunten en/of kabels aan de gevel
 • verwijderen van verharding (uitgevoerd door een bedrijf)

Wat u moet weten over de vergoeding

De vergoeding bedraagt 30% van de kosten.

 • maximaal € 500 voor particulieren
 • maximaal € 1500 voor stichtingen, vereniging van eigenaren

Regenwatervoorzieningen

Regenwatervoorzieningen houden regenwater vast of infiltreren het in de bodem.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

 • regenton of waterzuil
 • waterschutting
 • infiltratievoorziening b.v. infiltratiekoffer of grindkoffer
 • verlaging in de tuin
 • wadi

Voordelen

 • in een regenton, regenzuil of waterschutting opgeslagen water kan gebruikt worden om planten water te geven
 • wadi’s en infiltratievoorzieningen helpen bij het bergen van kleinere regenbuien
 • infiltratie voorzieningen zorgen ervoor dat regenwater vastgehouden wordt, het grondwater aangevuld wordt wat verdroging tegengaat

Voorwaarden

 • de inhoud van de regenton, regenzuil of waterschutting is minimaal 100 liter
 • maximaal 2 regentonnen of regenzuilen aanvragen
 • een regenton of regenzuil kan alleen in combinatie met een andere maatregel (groen dak, groene gevel, onttegelen en vergroenen van tuin) aangevraagd worden

Wat u moet weten over de vergoeding

De vergoeding bedraagt 30% van de kosten. Met een maximum bedrag.

Voorziening Maximum bedrag
Regenton of waterzuil  € 250
Waterschutting  € 700
Infiltratievoorziening  € 500
Verlaging in de tuin of wadi  € 1200

U kunt ook subsidie aanvragen voor kosten voor onderzoek:

 • bodemonderzoek
 • onderzoek grondwaterstand

Onttegelen en vergroenen van tuinen

Bij het vergroenen van de tuin wordt de verharding weggehaald en vervangen door beplanting.

Voordelen

 • ruimte voor regenwater om in de bodem te zakken, hierdoor is er minder wateroverlast
 • minder opwarming in periodes van hitte, hierdoor is het een prettige verblijfplek
 • een groene tuin biedt beschutting en leefruimte voor insecten, vlinders en vogels

Planten groeien niet goed op zand. Mogelijk moet de bodem verbeterd worden.

Wat u moet weten over de vergoeding

de vergoeding bedraagt € 10 per m2, met een maximum van € 1500

NK Tegelwippen

Breda doet mee aan het NK Tegelwippen. Inwoners die tegels uit de eigen tuin verruilen voor groen kunnen ook een tuinbon verdienen door mee te doen. Voor de tuinbon geldt: op = op! Meer informatie

Niet voor subsidie in aanmerking

 • kosten voor nieuwbouw
 • kosten voor aanpassingen aan dakconstructies of overkappingen
 • kosten voor schutting, prieel, pergola en muurblokken
 • kosten ter vervanging van bestaande beplanting
 • kosten voor het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag
Uw Reactie
Uw Reactie