Subsidie water en groen

Voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorziening en het onttegelen en vergroenen van uw tuin kunt u subsidie krijgen. De subsidie is maximaal 50% van de aanlegkosten. U vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg.

Subsidiemogelijkheden

Groen dak

Een groen dak heeft een gevarieerde beplanting en een waterbergend vermogen. De beplanting varieert van sedum, grassen, kruiden en/of vaste planten.

Voordelen

  • verlengt de levensduur van het dak
  • koelt zowel het gebouw als de omgeving
  • zorgt voor geluidsisolatie
  • houdt het regenwater vast waardoor het in kleinere hoeveelheden wordt afgevoerd
  • draagt bij aan een betere luchtkwaliteit door opname van fijnstof en CO2
  • zorgt voor meer biodiversiteit van planten en dieren

Wat u moet weten over de vergoeding

  • de vergoeding is € 20 per m2
  • waterberging ≥ 25 liter per m2
  • minimaal 8 soorten planten
  • minimaal 60 mm substraat laag
  • maximaal € 3000 voor particulieren
  • maximaal € 10.000 voor stichtingen, vereniging van eigenaar, bedrijf

U kunt ook subsidie krijgen voor de advieskosten. Deze kosten worden alleen vergoed als het groen dak wordt aangelegd.

  • maximaal € 250 bij een groen oppervlak tot 100 m2
  • maximaal € 350 bij een groen oppervlak groter dan 100 m2

Groene gevel

Groene gevels zijn grondgebonden beplante gevels van 1 of meer vaste planten. De beplanting klimt zelf, of met gebruik van klimsteunen, langs de gevel omhoog.

Voordelen

  • de begroeide gevel blijft in de zomer koel
  • de beplanting biedt ruimte voor vlinders en insecten
  • makkelijk aan te leggen en te onderhouden

Planten groeien niet goed op zand. Mogelijk moet de bodem verbeterd worden.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

  • beplanting
  • aanbrengen steunpunten en/of kabels aan de gevel
  • verwijderen van verharding (uitgevoerd door een bedrijf)

Wat u moet weten over de vergoeding

De vergoeding bedraagt 30% van de kosten.

  • maximaal € 500 voor particulieren
  • maximaal € 1500 voor stichtingen, vereniging van eigenaren

Regenwatervoorzieningen

Regenwatervoorzieningen houden regenwater vast of infiltreren het in de bodem.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

  • regenton of waterzuil
  • waterschutting
  • infiltratievoorziening b.v. infiltratiekoffer of grindkoffer
  • verlaging in de tuin
  • wadi

Voordelen

  • in een regenton, regenzuil of waterschutting opgeslagen water kan gebruikt worden om planten water te geven
  • wadi’s en infiltratievoorzieningen helpen bij het bergen van kleinere regenbuien
  • infiltratie voorzieningen zorgen ervoor dat regenwater vastgehouden wordt, het grondwater aangevuld wordt wat verdroging tegengaat

Voorwaarden

  • de inhoud van de regenton, regenzuil of waterschutting is minimaal 100 liter
  • maximaal 2 regentonnen of regenzuilen aanvragen
  • een regenton of regenzuil kan alleen in combinatie met een andere maatregel (groen dak, groene gevel, onttegelen en vergroenen van tuin) aangevraagd worden

Wat u moet weten over de vergoeding

De vergoeding bedraagt 30% van de kosten. Met een maximum bedrag.

Voorziening Maximum bedrag
Regenton of waterzuil  € 250
Waterschutting  € 700
Infiltratievoorziening  € 500
Verlaging in de tuin of wadi  € 1200

U kunt ook subsidie aanvragen voor kosten voor onderzoek:

  • bodemonderzoek
  • onderzoek grondwaterstand

Onttegelen en vergroenen van tuinen

Bij het vergroenen van de tuin wordt de verharding weggehaald en vervangen door beplanting.

Voordelen

  • ruimte voor regenwater om in de bodem te zakken, hierdoor is er minder wateroverlast
  • minder opwarming in periodes van hitte, hierdoor is het een prettige verblijfplek
  • een groene tuin biedt beschutting en leefruimte voor insecten, vlinders en vogels

Planten groeien niet goed op zand. Mogelijk moet de bodem verbeterd worden.

Wat u moet weten over de vergoeding

de vergoeding bedraagt € 10 per m2, met een maximum van € 1500

Niet voor subsidie in aanmerking

  • kosten voor nieuwbouw
  • kosten voor aanpassingen aan dakconstructies of overkappingen
  • kosten voor schutting, prieel, pergola en muurblokken
  • kosten ter vervanging van bestaande beplanting
  • kosten voor het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag
Uw Reactie
Uw Reactie