Subsidie voor een groen dak

Voor de aanleg van een groen dak kunt u subsidie krijgen tot maximaal 50% van de aanlegkosten voor dakbedekking en het groen. U vraagt de subsidie uiterlijk 5 weken voor de aanleg aan bij de gemeente.

Voordelen van een groen dak

 • verlengt de levensduur van het dak
 • koelt zowel het gebouw als de omgeving
 • zorgt voor geluidsisolatie
 • houdt het regenwater vast waardoor het in kleinere hoeveelheden wordt afgevoerd
 • draagt bij aan een betere luchtkwaliteit door opname van fijnstof en CO2
 • zorgt voor meer biodiversiteit van planten en dieren

Wat u moet weten over de vergoeding

De vergoeding is € 20 óf € 30 per m2. Uw aanvraag wordt getoetst aan de subsidieregels.

Indicatie van de criteria:

Criteria Vergoeding: € 20 per m2 Vergoeding: € 30
per m2
Waterberging  ≥ 20 liter per m2  ≥ 40 liter per m2
Planten ≥ 6 soorten ≥ 14 soorten
Inheems ≥ 1/3 (33%) van de beplanting = 3/3 (100%) van de beplanting
Locatie binnen gemeente Breda binnen bebouwde kom gemeente Breda

De toetsing is op basis van een puntensysteem. Het is niet nodig om 100% score te hebben om een vergoeding van € 30 per m2 te ontvangen. In de nadere regels subsidieverstrekking staat een toelichting op het puntensysteem.

Er is een maximumbedrag waarvoor u per aanvraag subsidie kunt krijgen.
Bij een subsidiebedrag van € 20 per m2 is het maximumbedrag:

 • € 3.000 voor particulieren
 • € 12.000 voor stichtingen en bedrijven

Bij een subsidiebedrag van € 30 per m2 is het maximumbedrag: 

 • € 4.500 voor particulieren
 • € 18.000 voor stichtingen en bedrijven

Subsidie voor advieskosten voor de aanleg van het groene dak

 • bij een groen oppervlak tot 100 m2 maximaal € 250
 • bij een groen oppervlak groter dan 100 m2 maximaal € 350

Meer informatie

Afhandeling aanvraag

De beoordeling duurt maximaal 4 weken. Bij vragen of opmerkingen vanuit de gemeente kan de beoordeling met 4 weken worden verlengd.

Uw Reactie
Uw Reactie