Subsidie voor een groen dak

Algemeen

Voor de aanleg van een groen dak kunt u subsidie krijgen. Groene daken gaan lang mee, ze zijn goed voor comfort in huis, de biodiversiteit en voor de afvoer van regenwater. Het aanvragen van subsidie is mogelijk voor zowel eigenaren als huurders van een woning.

Wat is het

Een groen dak heeft een gevarieerde beplanting en een waterbergend vermogen. De beplanting varieert van sedum, grassen, kruiden en/of vaste planten. Voordelen van een groen dak zijn: 

 • verlengt de levensduur van het dak 
 • koelt zowel het gebouw als de omgeving 
 • zorgt voor geluidsisolatie 
 • houdt het regenwater vast waardoor het in kleinere hoeveelheden wordt afgevoerd 
 • draagt bij aan een betere luchtkwaliteit door opname van fijnstof en CO2 
 • zorgt voor meer biodiversiteit van planten en dieren 

Wat u moet weten over de subsidie

De vergoeding is maximaal € 25 per m2. U kunt maximaal € 3000 aanvragen. Huurders van een pand moeten toestemming vragen aan de eigenaar.

U kunt ook subsidie krijgen voor constructief advies van uw dak. Deze kosten worden alleen vergoed als het groen dak wordt aangelegd. Dit is maximaal € 250 bij een groen oppervlak tot 100 m2 en maximaal € 350 bij een groen oppervlak groter dan 100 m2 

U kunt geen subsidie aanvragen voor: 

 • kosten voor aanpassingen aan dakconstructies of overkappingen 
 • kosten voor schutting, prieel, pergola en muurblokken 
 • kosten ter vervanging van bestaande beplanting 
 • kosten voor het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag 

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen moet uw groene dak voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • het dak moet minimaal 25 liter per m2 op kunnen slaan 
 • het dak bevat minimaal 8 soorten planten en de substraatlaag is minimaal 40 mm 
 • U vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg

Hoeveel subsidie is er

Het subsidiebedrag (subsidieplafond) geldt voor alle subsidies voor water en groen op eigen terrein (groen dak, groene gevel, duurzaam omgaan met regen en tegels wippen).

2024€ 110.103
2025 € 113.396

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvraag

Nodig bij de aanvraag

 • Facturen en/of offertes van de werkzaamheden.
 • Foto('s) van de situatie voor de werkzaamheden.
 • Foto('s) van het aangelegde groene dak.
 • Een kopie of foto van de bankpas met de naam van de organisatie en het rekeningnummer. Of een recent rekeningafschrift met naam en rekeningnummer.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan van 1 januari tot 16 december. 

Subsidie behandeling

Verdelen van de subsidie

De subsidie wordt verstrekt op volgorde van volledig ingediende aanvragen, tot het subsidieplafond is bereikt. U krijgt alleen subsidie voor de werkelijke kosten. Als de kosten lager uitvallen informeert u burgemeester en wethouders, zodat de subsidie aangepast kan worden.

Beslissing op de aanvraag

De beslissing komt binnen 13 weken na de aanvraag. Deze termijn kan met maximaal 13 weken worden verlengd.

Weigeren van de subsidie

In de subsidieverordening staan weigeringsgronden. Ook kunnen burgemeester en wethouders de subsidie weigeren als:

 • Het groene dak niet voldoet aan gestelde eisen voor veiligheid, toegankelijkheid en de ruimtelijke inpassing in de openbare ruimte.
 • Het groene dak niet voldoet aan het vastgestelde welstandbeleid, de bouwverordening of andere wet- en regelgeving.
 • Het groene dak geen – op kwalitatieve wijze - uitlegbare bijdrage levert aan het oplossen van knelpunten in een klimaatbestendige stad.

Subsidie verstrekking

Wat bent u verplicht

In de Subsidieverordening staan verplichtingen. Daarnaast bent u verplicht:

 • het groene dak te onderhouden voor minimaal 5 jaar