Subsidie voor een groen dak

Voor de aanleg van een groen dak kunt u subsidie krijgen tot maximaal 50% van de aanlegkosten voor dakbedekking en het groen. U vraagt de subsidie uiterlijk 5 weken voor de aanleg aan bij de gemeente.

In 2019 kunt u geen gebruik meer maken van de regeling. Vanaf begin januari is het weer mogelijk om subsidie voor een groen dak aan te vragen. Houd deze website in de gaten voor updates over de regeling.

Voordelen van een groen dak

 • verlengt de levensduur van het dak
 • koelt zowel het gebouw als de omgeving
 • zorgt voor geluidsisolatie
 • houdt het regenwater vast waardoor het in kleinere hoeveelheden wordt afgevoerd
 • draagt bij aan een betere luchtkwaliteit door opname van fijnstof en CO2
 • zorgt voor meer biodiversiteit van planten en dieren

Wat u moet weten over de vergoeding

De vergoeding is € 20 óf € 30 per m2. Uw aanvraag wordt getoetst aan de subsidieregels.

Indicatie van de criteria:

Criteria Vergoeding: € 20 per m2 Vergoeding: € 30
per m2
Waterberging  ≥ 20 liter per m2  ≥ 40 liter per m2
Planten ≥ 6 soorten ≥ 14 soorten
Inheems ≥ 1/3 (33%) van de beplanting = 3/3 (100%) van de beplanting
Locatie binnen gemeente Breda binnen bebouwde kom gemeente Breda

De toetsing is op basis van een puntensysteem. Het is niet nodig om 100% score te hebben om een vergoeding van € 30 per m2 te ontvangen. In de nadere regels subsidieverstrekking staat een toelichting op het puntensysteem.

Er is een maximumbedrag waarvoor u per aanvraag subsidie kunt krijgen.
Bij een subsidiebedrag van € 20 per m2 is het maximumbedrag:

 • € 3.000 voor particulieren
 • € 12.000 voor stichtingen en bedrijven

Bij een subsidiebedrag van € 30 per m2 is het maximumbedrag: 

 • € 4.500 voor particulieren
 • € 18.000 voor stichtingen en bedrijven

Subsidie voor advieskosten voor de aanleg van het groene dak

 • bij een groen oppervlak tot 100 m2 maximaal € 250
 • bij een groen oppervlak groter dan 100 m2 maximaal € 350

Meer informatie

Afhandeling aanvraag

De beoordeling duurt maximaal 4 weken. Bij vragen of opmerkingen vanuit de gemeente kan de beoordeling met 4 weken worden verlengd.

Uw Reactie
Uw Reactie