Missie: armoede en schulden de stad uit

Geen boodschappen meer kunnen kopen na baanverlies, diep in de schulden door een scheiding of geen geld voor een laptop voor school. Helaas gebeurt dit ook in een rijk land als Nederland en dus ook in Breda. Marion Dolmans en Roos Frans weten er alles van. Beiden werken als beleidsadviseur bij de gemeente Breda. Marion gaat over schuldhulpverlening en Roos heeft armoede onder haar hoede. Marion en Roos vertellen hoe zij - achter de schermen - Bredanaars helpen die in armoede leven en/of schulden hebben. En hoe de gemeente kan helpen om dit juist te voorkomen.

“Veel mensen schamen zich wanneer ze niet rond kunnen komen of schulden hebben. Dus zeggen ze maar niets,” trapt Marion af. “Voordat ze hulp vragen, hebben ze eerst al heel lang gedacht: daar gebruik ik mijn salaris wel voor of dat betaal ik wel met mijn zorgtoeslag. En in de tussentijd wordt het alleen maar erger. Daarom wil ik graag benadrukken om hulp te zoeken bij (dreigende) financiële problemen. Neem contact op met een maatschappelijke organisatie die je kent, bijvoorbeeld Zorg voor elkaar Breda. Of neem contact op met de gemeente. Dan kunnen we samen kijken wat we voor je kunnen doen.”

Steun

“Dat geldt ook voor mensen die leven in armoede,” vult Roos aan. Bijvoorbeeld wanneer je je baan (deels) verliest en je je hypotheek niet meer kunnen betalen. Of door een scheiding hoge kosten moeten maken. En wat dacht je van corona? Zo zijn er bijvoorbeeld zzp-ers die door corona minder inkomsten hebben of hadden. Gelukkig zijn er tijdens corona landelijke en gemeentelijke steunpakketten beschikbaar gesteld. Maar, sowieso kunnen we helpen met verschillende voorzieningen. Bijvoorbeeld om je kinderen te helpen met een schoolstartpakket of een fiets.”

Zorg voor elkaar Breda

“Veel mensen denken dat wij er alleen maar zijn voor mensen met een uitkering. Maar, iedereen die financiële problemen heeft of dreigt te krijgen, kan aankloppen bij de gemeente,” zegt Marion. “Ook ondernemers met schulden of jongeren met een arbeidsbeperking die maar moeilijk aan een baan – en dus een inkomen - kunnen komen. Je kunt hiervoor ook terecht bij Zorg voor elkaar Breda. Ook daar weten ze precies wat er allemaal mogelijk is om je verder te helpen. Bijvoorbeeld door samen te kijken hoe verdere schulden voorkomen kunnen worden, door een budgetcoach aan iemand te koppelen of door te wijzen op mogelijkheden zoals de Bredapas, het Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda en de Stichting Leergeld.”

Trots

Marion is met ruim 25 jaar ervaring, een beleidsadviseur in hart en nieren. En zou niets anders willen. “Hoewel het onderwerp verre van leuk is, is mijn baan dat wel. Als beleidsadviseur verdiep ik mij vooral in landelijke informatie, regelingen en voorzieningen, waar ik dan een Bredase draai aan geef. Zo kan ik achter de schermen heel veel betekenen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Door mijn werk weet ik dat er zomaar van alles kan gebeuren om in de schulden te komen; baanverlies, een scheiding, een verkeerd uitgavenpatroon… Of ik het weleens jammer vind dat ik geen direct contact heb met de Bredanaars voor wie ik het allemaal doe? Ja. Maar, ik geniet volop mee van de verhalen van mijn collega’s. Bijvoorbeeld die ene keer toen ze ervoor zorgden dat een gezin voor het eerst in 10 jaar weer een dagje uit kon. Dat maakt mij trots. Mag ik toch maar mooi een bijdrage aan leveren, denk ik dan.”

Verplaatsen

Roos werkt sinds 2018 bij de gemeente Breda en sinds april vorig jaar als beleidsadviseur. Ze is blij met wat ze in haar baan kan betekenen. “Door mijn eerdere jarenlange ervaring bij het WerkgeversServicepunt (WSP) West-Brabant, kan ik me goed verplaatsen in de mensen om wie het gaat. Bij het WSP begeleidde ik vooral mensen met een arbeidsbeperking naar een baan. Zodat ook zij zo gewoon mogelijk mee kunnen doen. Ook nu ligt de nadruk op meedoen. Armoede kan daarin een behoorlijke spelbreker zijn. Ik vind het mooi dat ik dagelijks mag meewerken aan het oplossen van armoedeproblemen. Of liever nog: aan het voorkomen ervan. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe we onze inwoners kunnen ondersteunen naar werk voor meer inkomen. En dus voor meer welzijn. Dat vind ik het mooiste wat er is!”

Intergenerationele armoede

“Vaak zien we dat armoede van generatie op generatie doorgegeven wordt,” vervolgt Roos.  “Daarom kijken we goed naar de gezinnen die leven in armoede. Waardoor blijft die armoede in stand? Welk zetje is nodig om weer aan het werk te gaan? Zijn er misschien psychische problemen in het gezin? Samen met maatschappelijke partners in de stad proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op deze vragen om zo armoede ‘van generatie op generatie’ te doorbreken. En om daarmee gelijke kansen te creëren voor alle kinderen die in armoede opgroeien.” 

Energiearmoede

Een woord dat ook steeds vaker valt in relatie tot armoede is ‘energiearmoede’. Dat betekent dat mensen door de enorm gestegen gasprijzen hun energierekening niet meer kunnen betalen. “Als je al op het minimumniveau of nét daarboven leeft, kun je een forse stijging gewoon niet zo maar ophoesten,” zegt Marion. “Als tegemoetkoming krijgen inwoners met een uitkering daarom een bepaald bedrag van het Rijk. Dat gebeurt via de gemeente. Ook inwoners die geen gemeentelijke uitkering ontvangen, maar wel een laag inkomen (tot 120% van het minimum) hebben, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente op www.breda.nl/energietoeslag. Daarnaast hebben we het zogenoemde Focusteam Energiearmoede, waar inwoners zich kunnen melden wanneer zij problemen ervaren vanwege de energierekening en de tarieven. De hulp varieert van tips hoe om te gaan met financiën tot advies over energiezuinige maatregelen die genomen kunnen worden.”

Overbodig

Marion en Roos zijn het eens: “Voor Breda is het 't mooist als we onszelf – in deze functie - overbodig kunnen maken. Dat zou namelijk betekenen dat armoede en schulden de stad uit zijn. Tot die tijd zetten wij ons voor de volle 100% in voor die Bredanaars die dat nodig hebben. Zodat iedereen mee blijft doen of weer mee kan doen!”

Meer informatie vind je op:

BredaPas | Breda
Breda | Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Samenwerkingspartner Leergeld (externe link)
Hulp bij toeslagenaffaire | Breda
Hulp bij geldzorgen of schulden | Breda
Hulp bij energiekosten | Breda
Bijzondere bijstand | Breda
Zorg voor elkaar Breda(externe link)
Vroeg Eropaf Breda 
Geldzorgen voorkomen | Breda
Bijstand voor zelfstandigen | Breda
Bredadoetmee.nl(externe link)