Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Algemeen

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning of begeleiding nodig? Bijvoorbeeld bij het starten van een onderneming, het gezond maken van uw bedrijfsvoering, voorkomen van faillissement of andere bedrijfsonderwerpen? Gemeente Breda helpt u graag (weer) op weg.

Voor wie

Voor beginnend- of gevestigd zelfstandige met een levensvatbaar bedrijf of beroep. Hulp is ook mogelijk voor oudere zelfstandigen (geboren voor 01-01-1960) en zelfstandigen die willen stoppen omdat hun bedrijf niet levensvatbaar is.

Beginnend zelfstandige

 • Met (dreigende) werkloosheids- of wachtgelduitkering.
 • Met gedeeltelijke werkloosheids -en arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Met partner of meerderjarig gezinslid heeft die aan de criteria voldoet.
 • Die werkt in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW).
 • Die tijdelijk Anw-pensioen (Algemene nabestaandenwet) heeft.
 • Die als vennoot toetreedt tot een bestaand bedrijf, maar verder aan de voorwaarden voor een beginnend zelfstandige voldoet.

Gevestigd zelfstandige

 • U oefent al enkele jaren een zelfstandig beroep of bedrijf uit, en heeft hierbij al laten zien dat het beroep/bedrijf 'levensvatbaar' is.

Oudere zelfstandige

 • Met een inkomen uit het bedrijf dat lager is dan de bijstandsnorm.
 • Uw bedrijf bestaat voorafgaande aan de aanvraag minstens 10 jaar achtereen.
 • U bent geboren vóór 1 januari 1960.

Zelfstandigen die willen stoppen met het bedrijf

 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep is niet langer levensvatbaar. Het maakt niet uit hoe lang u het zelfstandig bedrijf of beroep heeft uitgeoefend.

Mogelijkheden die het BBZ biedt

 • Tijdelijke inkomensondersteuning ter voorkoming van schulden.
 • Professioneel advies, inzicht in eigen handelen, bedrijfsvoering en duurzame oplossingen.
 • Hulp bij opstellen plan van aanpak.
 • Bedrijfskapitaal (rentedragende lening) voor noodzakelijke investeringen.
 • Coaching, begeleiding en nazorg.

Aanmelden

Kijk of u in aanmerking komt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO).
Ga naar de doelgroepscan van SOLO. Komt u in aanmerking, dan kunt u zich meteen aanmelden. Uw melding komt automatisch binnen bij de gemeente. De gemeente neemt contact met u op.

De aanvraagprocedure duurt 13 weken vanaf de aanvraagdatum en ontvangst van de gevraagde gegevens. De procedure kan verlengd worden met nogmaals 13 weken.

Aanmelden