BredaPas

De BredaPas is een kortingspas. Woont u in Breda en heeft u een laag inkomen dan kunt u de gratis BredaPas aanvragen. U hoort binnen 8 weken of u de pas krijgt. Voor uw partner en kinderen van 12 tot en met 17 jaar kunt u een eigen pas aanvragen. Kinderen tot 12 jaar kunnen met de pas van ouders/verzorgers gebruik maken van de BredaPas aanbiedingen.

Aanvragen en voorwaarden

  • U woont in de gemeente Breda.
  • Uw vermogen zoals bijvoorbeeld een auto of spaargeld is niet hoger dan € 6020 voor alleenstaanden of € 12.040 voor gehuwden, samenwonenden of huishoudens met kinderen.
  • Uw inkomen is laag.

    Bent u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd dan mag uw netto maandinkomen niet hoger zijn dan € 1077 voor alleenstaanden of € 1481 voor gehuwden, samenwonenden of huishoudens met kinderen.

    Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt dan mag uw netto maandinkomen niet hoger zijn dan € 1219 voor alleenstaanden of € 1676 voor gehuwden, samenwonenden of huishoudens met kinderen.

Studenten komen voor een BredaPas in aanmerking als zij 18 jaar of ouder zijn én 1 of meerdere kinderen hebben.

Maak voor uw aanvraag gebruik van het formulier of neem contact op met de Gemeente.

Aanvragen met Digid

Aanvragen zonder DigiD

Geldigheid

De BredaPas is een kalenderjaar geldig. Heeft u eind december nog geen nieuwe pas ontvangen vraag dan opnieuw een pas aan.

Voordeel BredaPas

U krijgt onder andere korting, maximaal € 75, bij Bredase sportverenigingen, cursussen bij de Nieuwe Veste en Volksuniversiteit, aanbrengen van energiebesparende maatregelen in uw huis en wordt gratis lid van de bibliotheek. 

Kinderen tot en met 17 jaar krijgen korting op lidmaatschap, les- of cursusgeld, maximaal € 150, voor activiteiten om mee te doen in de maatschappij.  De organisatie moet aangesloten zijn bij de BredaPas. De korting voor kampgeld, bedoeld voor kampen georganiseerd door de Stichting Zomerkampen, bedraagt 90%.
Overzicht van activiteiten met korting: Korting voor BredaPashouders

Als organisatie voordeel aanbieden

Om u als organisatie, vereniging of particulier aan te sluiten bij de BredaPas mail naar contact@breda.nl. Een medewerker van de gemeente neemt zo snel mogelijk contact met u op.