Vroeg Eropaf Breda

Veel mensen met geldzorgen of schulden zoeken geen hulp. Op tijd hulp krijgen voorkomt ernstige financiële problemen. De Gemeente Breda krijgt een melding van verschillende organisaties als u een betalingsachterstand heeft. De gemeente biedt u dan een gesprek en hulp bij uw geldzaken aan. Het doel is om u te helpen.

Welke organisaties melden een betalingsachterstand?

Woningcorporaties, energieleveranciers, waterbedrijven en zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om beginnende betalingsachterstanden bij de gemeente te melden.

Aan wie wordt hulp aangeboden?

Alle Bredase inwoners waarvan de gemeente een melding heeft ontvangen krijgen een aanbod voor een gesprek en hulp bij geldzaken. Dat kan schriftelijk, per e-mail, telefonisch en/of bezoek aan de deur. De gemeente werkt samen met het Instituut Maatschappelijk Welzijn Breda (IMW Breda). 

Is deelname verplicht?

Deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u geen gebruik wilt maken van deze hulp dan geeft u dat aan. En als u geen bericht meer van de gemeente wil ontvangen vanwege een betalingsachterstand, dan geeft u dat door bij uw woningcorporatie, energieleverancier, waterbedrijf en/of zorgverzekeraar. Zij sturen de gemeente dan geen meldingen meer als u een betalingsachterstand heeft. 

Kan ik mijzelf aanmelden?

Lukt het u niet om een rekening op tijd te betalen? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie die u de factuur heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt u ook aanmelden bij de gemeente voor hulp bij geldzorgen of schulden of contact opnemen met het IMW Breda. Zij kunnen u helpen om uw financiën weer op de rit te krijgen. 

Hoe is mijn privacy geregeld?

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten. Vroegsignalering is een belangrijk onderdeel daarvan. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om inwoners met een hoog risico op financiële problemen op tijd hulp te kunnen aanbieden. 
 
De woningcorporaties, energiebedrijven, waterbedrijven en zorgverzekeraars melden de betalingsachterstanden via een streng beveiligde databank. Zij delen met de gemeente:

  • naam, geboortedatum, e-mailadres, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en eventueel telefoonnummer.
    Deze gegevens zijn nodig om de inwoner te identificeren en te bereiken.
  • hoogte en duur van de betalingsachterstand.
    Met deze gegevens wordt bepaald waar het risico op serieuze schulden het grootst is.

Wilt u weten hoe de gemeente omgaat met privacy of een beroep doen op uw privacy-rechten? Ga dan naar het privacy protocol van de gemeente Breda

Uw Reactie
Uw Reactie