Exploitatievergunning Horeca

Algemeen

Voor horeca zonder alcohol heeft u in sommige straten van Breda een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Eisen

  • u bent ondernemer of leidinggevende en ouder dan 18 jaar.
  • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • uw inrichting voldoet aan de eisen uit het alcoholbesluit en het bouwbesluit.
  • u staat niet onder curatele.
  • uw onderneming past binnen het bestemmingsplan of omgevingsplan.
  • de ondernemer, bestuurders en/of leidinggevenden moeten van goed levensgedrag zijn. Informatie van de politie en justitie wordt meegenomen bij de beslissing op de aanvraag.
  • het woon- en leefklimaat (de leefbaarheid) in de omgeving van uw onderneming mag niet slechter worden door de manier waarop u uw onderneming uitoefent.

Wat u moet weten

Wanneer heeft u een exploitatievergunning horeca nodig?

  • Als u een alcoholvrij horecabedrijf start of overneemt. Bijvoorbeeld een broodjeszaak, lunchcafé, friettent, ijssalon, shoarma/kebabzaak, smartshop, headshop, bel- of internetshop. Op het stratenoverzicht kunt u nagaan of het voor uw straat nodig is.
  • Als u een coffeeshop, escort- of prostitutiebedrijf start of overneemt, neemt u altijd eerst contact op met de gemeente.

Wijzigingen in de onderneming moeten binnen 1 week worden doorgegeven aan de gemeente. Het kan zijn dat u opnieuw een exploitatievergunning horeca moet aanvragen.

Leidinggevende wijzigen

Voor het aan- of afmelden van een leidinggevende moet u een nieuwe exploitatievergunning horeca aanvragen.

Vergunning voor het schenken van alcohol

Als u alcoholische drank schenkt, heeft u alleen een vergunning voor het schenken van alcohol nodig. U hoeft dan geen Exploitatievergunning horeca aan te vragen.

Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is een hulpmiddel om de integriteit van de overheid te beschermen. Dit wordt ook wel de Wet Bibob genoemd. De Gemeente Breda kan door de Wet Bibob diepgaand onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of onderneming. Dit voorkomt dat de gemeente ongewild meewerkt aan criminele activiteiten. En daarbij beschermt de gemeente de positie van ondernemers die wel eerlijk handelen. Daarom wordt de Wet Bibob toegepast op elke nieuwe aanvraag voor een exploitatievergunning of alcoholwetvergunning.

Wilt u een exploitatievergunning of alcoholwetvergunning aanvragen? Neemt u dan contact op met horeca@breda.nl. U krijgt dan de juiste Bibob-vragenformulieren toegestuurd.

Afhandeltijd      

Als de aanvraag volledig is, handelt de gemeente de aanvraag binnen 8 weken af. Deze periode kan met 8 weken of meer worden verlengd.

Kosten

Het aanvragen van de exploitatievergunning horeca kost € 571,14.