Exploitatievergunning Horeca

Algemeen

Voor horeca zonder alcohol heeft u in sommige straten van Breda een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Eisen

  • U bent ondernemer of leidinggevende en ouder dan 18 jaar.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Uw inrichting voldoet aan de eisen uit het alcoholbesluit en het bouwbesluit.
  • U staat niet onder curatele.
  • Uw onderneming past binnen het bestemmingsplan of omgevingsplan.
  • Goed levensgedrag, deze eis bestaat uit 2 delen. Deel 1 zegt dat voor bepaalde veroordelingen de Exploitatievergunning horeca niet mag worden gegeven. Dit staat in het alcoholbesluit, hoofdstuk over zedelijk gedrag leidinggevende. Deel 2 zegt dat een leidinggevende of ondernemer van goed levensgedrag moet zijn.
  • Het woon- en leefklimaat (de leefbaarheid) in de omgeving van uw onderneming mag niet slechter worden door de manier waarop u uw onderneming uitoefent.

Wat u moet weten

Wanneer heeft u een exploitatievergunning horeca nodig?

  • Als u een alcoholvrij horecabedrijf start of overneemt. Bijvoorbeeld een broodjeszaak, lunchcafé, friettent, ijssalon, shoarma/kebabzaak, smartshop, headshop, bel- of internetshop. Op het stratenoverzicht kunt u nagaan of het voor uw straat nodig is.
  • Als u een coffeeshop, escort- of prostitutiebedrijf start of overneemt, neemt u altijd eerst contact op met de gemeente.

Wijzigingen in de onderneming moeten binnen 1 week worden doorgegeven aan de gemeente. Het kan zijn dat u opnieuw een exploitatievergunning horeca moet aanvragen.

Leidinggevende wijzigen

Voor het aan- of afmelden van een leidinggevende moet u een nieuwe exploitatievergunning horeca aanvragen.

Vergunning voor het schenken van alcohol

Als u alcoholische drank schenkt, heeft u alleen een vergunning voor het schenken van alcohol nodig. U hoeft dan geen Exploitatievergunning horeca aan te vragen.

Bibob

Na een aanvraag kan een Bibob-onderzoek volgen.

Afhandeltijd      

Als de aanvraag volledig is, handelt de gemeente de aanvraag binnen 8 weken af. Deze periode kan met 8 weken of meer worden verlengd.

Kosten

Het aanvragen van de exploitatievergunning horeca kost € 555,04.