Vergunning voor het schenken van alcohol

Algemeen

Een horecaondernemer die alcohol schenkt en verkoopt heeft een alcoholwetvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de gemeente als u aan de eisen voldoet.

Eisen

  • U heeft het diploma sociale hygiëne en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne.
  • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Uw inrichting voldoet aan de eisen uit het alcoholbesluit en het bouwbesluit.
  • U staat niet onder curatele.
  • Vraagt u een vergunning aan voor een sportkantine of buurthuis (een niet commerciële instelling), dan moeten uw barvrijwilligers de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) hebben gevolgd. Op www.nocnsf.nl staat meer informatie over de IVA.
  • Goed levensgedrag, deze eis bestaat uit 2 delen. Deel 1 zegt dat bij bepaalde veroordelingen de alcoholwetvergunning niet gegeven mag worden. Dit staat in het alcoholbesluit, hoofdstuk zedelijk gedrag leidinggevende. Deel 2 zegt dat een leidinggevende of ondernemer van goed levensgedrag moet zijn.

Wat moet u weten

Alcoholwetvergunning nodig

U heeft een Alcoholwetvergunning nodig als

  • u alcohol schenkt in bijvoorbeeld een sportkantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij die u start of overneemt
  • u van ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een besloten vennootschap (bv)

Alcoholwetvergunning niet nodig

U heeft geen alcoholwetvergunning nodig als uw horecaonderneming geen alcohol schenkt. Er zijn straten in Breda waarvoor u een Exploitatievergunning Horeca nodig heeft.

Bibob-onderzoek

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is een hulpmiddel om de integriteit van de overheid te beschermen. Dit wordt ook wel de Wet Bibob genoemd. De Gemeente Breda kan door de Wet Bibob diepgaand onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of onderneming. Dit voorkomt dat de gemeente ongewild meewerkt aan criminele activiteiten. En daarbij beschermt de gemeente de positie van ondernemers die wel eerlijk handelen. Daarom wordt de Wet Bibob toegepast op elke nieuwe aanvraag voor een exploitatievergunning of alcoholwetvergunning.

Wilt u een exploitatievergunning of alcoholwetvergunning aanvragen? Neemt u dan contact op met horeca@breda.nl. U krijgt dan de juiste Bibob-vragenformulieren toegestuurd.

Wijzigen van uw vergunning

U kunt leidinggevenden toevoegen of wijzigen in uw vergunning. Meer informatie hierover vindt u op Leidinggevende wijzigen in uw vergunning.

Afhandeltijd      

Volledig ingevulde aanvragen handelt de gemeente binnen 8 weken af. Deze periode kan 8 weken worden verlengd.

Kosten

In behandeling nemen van de alcoholwetvergunning kost € 564,94.