Omgevingsplan

Algemeen

In het omgevingsplan staat wat er in de gemeente met de ruimte mag gebeuren. Het bepaalt wat er in onze fysieke leefomgeving mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Ook kunnen in het omgevingsplan regels staan over het beschermen van een natuurgebied.

Van bestemmingsplannen naar één omgevingsplan

Sinds 1 januari 2024 vormen alle geldende bestemmingsplannen samen een tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijke plan voldoet nog niet aan de eisen van de Omgevingswet. Het tijdelijke plan wordt daarom voor eind 2032 vervangen door één nieuw omgevingsplan. Eén plan voor heel de gemeente Breda. De gemeenteraad gaat dit plan in stappen vaststellen.

Wat u moet weten

Wat er in een gebied mag gebeuren, hangt af van het omgevingsplan. De regels geven aan of er een omgevingsvergunning nodig is voor een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld voor het bouwen van een gebouw.

Als u uw plan wilt laten toetsen aan het omgevingsplan, of wilt weten of er afgeweken kan worden van het omgevingsplan, dan kunt u een initiatiefplan (vooroverleg omgevingsvergunning) indienen.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.

Waar kan ik het (tijdelijk) omgevingsplan vinden?

Het (tijdelijk) omgevingsplan vindt u in het landelijke Omgevingsloket via Regels op de kaart. In het Omgevingsloket ziet u welke regels uit het omgevingsplan gelden op een bepaalde locatie.

Omgevingsplan in procedure

De officiële bekendmakingen staan op Overheid.nl. U kunt reageren, een zienswijze indienen, binnen de in de publicatie aangegeven termijn.

Over uw buurt

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw buurt? Abonneer u op de gratis e-mailservice of download de app Over uw buurt.

Aanmelden

Vragen

Heeft u het omgevingsplan bekeken op het landelijke Omgevingsloket via Regels op de kaart en heeft u nog vragen? Of heeft u vragen over de Omgevingswet, of vragen in verband met de aankoop van een huis? Kijk op Omgevingswet en Veelgestelde vragen Omgevingswet.

Als u wilt weten of uw bouwplan vergunningsvrij is of uw bouwplan wilt laten toetsen aan het omgevingsplan, stuur dan een initiatiefplan in.

Heeft u andere vragen? Stel uw vraag via het formulier.

Vraag stellen