Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

Wat u moet weten

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket komt u te weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig.

Monument

Als het om een monument gaat, heeft u bijna altijd een omgevingsvergunning nodig.

Bomen kappen

Als u een boom of ander soort groen wilt kappen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op de bomenkaart ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Staat de boom of het groen niet op de kaart, dan heeft u geen vergunning nodig voor het kappen.

Wijzigingen na 20 december 2020 zijn nog niet verwerkt in de bomenkaart. Neem contact op voor de actuele situatie.
 

Initiatiefplan

U kunt uw bouwplan eerst laten toetsen aan het bestemmingsplan, de welstand of monumentenzorg. Dit doet u door uw bouwplan vooraf aan uw aanvraag omgevingsvergunning voor te leggen aan de gemeente. Meer informatie vindt u op de pagina Initiatiefplan.

Bouwdossier inzien van gebouwen en percelen

Van een gebouw, pand of perceel kunt u het bouwdossier of de omgevingsvergunning inzien. Meer informatie vindt u op de pagina Bouwdossier inzien.

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten.
Uitgebreide informatie vindt u in de legesverordening (titel 2, hoofdstuk 3) op de website Overheid.nl.

Veel voorkomende aanvragen en hun legeskosten:

Activiteit Bedrag
Kappen van een boom € 451,75
In- of uitrit aanleggen € 226,45

Voor een dakkapel worden de volgende legeskosten gerekend:

  • Vaste legeskosten € 185,60
  • Variabele legeskosten 3,13% van de bouwkosten
  • Welstandstoets € 111,40

Afhandeling van uw aanvraag

U ontvangt binnen 8 weken het besluit op uw vergunningsaanvraag. Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken, bijvoorbeeld als het gaat om een monument of een groot project met gevolgen voor het milieu. De beslistermijnen kunnen eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Na het besluit geldt altijd nog een termijn van 6 weken waarin bezwaar mogelijk is. Na deze termijn kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Vragen?

Bent u bezig met een aanvraag in het omgevingsloket en heeft u hulp nodig? Er staat veel uitleg op de website van het omgevingsloket, bijvoorbeeld onder Veelgestelde vragen. Toch nog iets niet duidelijk, vraag om uitleg aan de gemeente.

Ook bij vragen over een al aangevraagde omgevingsvergunning, kunt u om uitleg vragen.

Vragen stellen omgevingsvergunning

Uw Reactie
Uw Reactie