Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Of juist slopen? Wilt u een boom kappen of iets anders aan uw omgeving veranderen? Vaak heeft u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. Controleer eerst in het omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft. Heeft u een vergunning nodig, laat uw plan eerst toetsen bij de gemeente door een initiatiefplan in te dienen. Daarna vraagt u een omgevingsvergunning aan in het omgevingsloket.

Wat u moet weten

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket komt u te weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig.

Initiatiefplan 

U kunt uw bouwplan eerst laten toetsen aan het bestemmingsplan, de welstand of als het om een monument gaat aan de monumentenzorg. Dit doet u door uw bouwplan vooraf aan uw aanvraag omgevingsvergunning voor te leggen aan de gemeente. Meer informatie vindt u op de pagina Initiatiefplan.

Bomen kappen

Als u een boom of ander soort groen wilt kappen vindt u op de bomenkaart of u een omgevingsvergunning (voorheen kapvergunning) nodig heeft. Staat de boom niet op de kaart, dan heeft u geen vergunning nodig. 

Wijzigingen na 20 december 2020 zijn nog niet verwerkt in de bomenkaart. Neem contact op voor de actuele situatie.
 

Omgevingsvergunning inzien 

Een eerder afgegeven omgevingsvergunning wordt bewaard in het bouwdossier en kunt u inzien. Meer informatie vindt u op de pagina Bouwdossier inzien.

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten.
Uitgebreide informatie vindt u in de legesverordening (titel 2, hoofdstuk 3) op de website Overheid.nl.

Veel voorkomende aanvragen en hun legeskosten:

Activiteit Bedrag
Kappen van een boom € 451,75
In- of uitrit aanleggen € 226,45
Dakkapel

Vaste legeskosten: € 185,60

Variabele legeskosten: 3,13% van de bouwkosten

Welstandstoets: € 111,40

Afhandeling van uw aanvraag

U ontvangt binnen 8 weken het besluit op uw vergunningsaanvraag. Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken, bijvoorbeeld als het gaat om een monument of een groot project met gevolgen voor het milieu. De beslistermijnen kunnen eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Na het besluit geldt altijd nog een termijn van 6 weken waarin bezwaar mogelijk is. Na deze termijn kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Vragen?

Op de website van het omgevingsloket staat uitleg over de omgevingsvergunning, bijvoorbeeld onder Veelgestelde vragen. Heeft u toch nog een vraag over het aanvragen of over een al aangevraagde omgevingsvergunning? Stel deze via het formulier Vraag stellen omgevingsvergunning.

Vragen stellen omgevingsvergunning

Uw Reactie
Uw Reactie