Initiatiefplan

Uw bouwplan kunt u bij de gemeente laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. U weet dan of het plan past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan de eisen van welstand of monumentenzorg. Hiervoor dient u een initiatiefplan in.

Wat u moet weten

Bestemmingsplan

Bekijk eerst de website Ruimtelijke plannen als u wilt weten of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan. Is het niet duidelijk, vraag het dan aan de gemeente door een initiatiefplan in te sturen. Ook als uw plan niet past binnen het bestemmingsplan en u wilt weten of er mogelijkheden zijn om ervan af te wijken, dient u een initiatiefplan in.

In gesprek met belanghebbenden over uw bouwplan

Uw bouwplan (klein of groot) bespreekt u met buren of belanghebbenden. Samenwerking verbetert het bouwplan en kan zorgen voor draagvlak. Als initiatiefnemer bepaalt u zelf hoe u belanghebbenden betrekt bij uw bouwplan. Het stappenplan helpt u hierbij.

Welstand

Met het initiatiefplan kunt u het bouwplan ook laten toetsen aan de welstand. De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van het bouwwerk, of het past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt.

Na de aanvraag

De gemeente toetst uw plan op haalbaarheid en u krijgt een advies op maat. Met dat advies kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Het advies volgt ongeveer 6 weken na het versturen van het initiatiefplan. Bij complexe bouwplannen is de behandeltijd langer dan 6 weken.

Schriftelijk bericht

U krijgt schriftelijk bericht als uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past. U kunt dan uw initiatiefplan intrekken en uw plannen aanpassen aan het bestemmingsplan. Ook kunt u de gemeente vragen om te onderzoeken of er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Wat u nodig heeft

Documenten die u moet toevoegen aan het initiatiefplan:

  • situatietekening met maatvoering (schaal 1:500 of 1:1000) van bestaande en nieuwe situatie
  • plattegrond van bestaande en nieuwe situatie
  • schetsplan (schaal 1:100) van bestaande en nieuwe situatie met doorsneden en gevels (alleen als dit nodig is om het bouwplan te kunnen beoordelen)


Als het bouwplan getoetst moet worden aan welstand voegt u ook toe:

  • foto's van de bestaande situatie en de omgeving
  • materialenlijst

Kosten

Een initiatiefplan is maatwerk. De kosten hangen af van de activiteiten waarvoor u het initiatiefplan indient. Informatie staat in de Legesverordening (titel 2, hoofdstuk 2) op de website Overheid.nl.

U betaalt in ieder geval € 154,65. Ook als blijkt dat uw bouwplan vergunningsvrij is.

Veel voorkomende extra kosten:
De kosten voor het toetsen aan welstand zijn € 111,40

Vraagt u uw omgevingsvergunning aan binnen 6 maanden na het advies op uw  initiatiefplan? Dan worden de kosten van het initiatiefplan gedeeltelijk verrekend met de kosten van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Vragen?

Als u vragen heeft over een initiatiefplan dat u heeft ingediend of u heeft dringende vragen in verband met de aankoop van een huis, gebruik dan het formulier.

Vraag stellen initiatiefplan

Meer informatie

Welstandsnota

Uw Reactie
Uw Reactie