Initiatiefplan

Uw bouwplan kunt u bij de gemeente laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvraagt. U dient hiervoor een initiatiefplan in. U weet dan of het plan past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan de eisen van welstand of monumentenzorg. Bij grotere plannen die afwijken van het bestemmingsplan krijgt u advies over de haalbaarheid ervan.

Voor het indienen initiatiefplan heeft u bijlagen nodig. Klik op de link naar het formulier en open het formulier. Op de 1e pagina vindt u welke bijlagen nodig zijn.

Wat u moet weten

Bestemmingsplan en uw bouwplan

Op de website Ruimtelijke plannen kunt u per adres het bijbehorende bestemmingsplan opzoeken. Controleer of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan. Is de uitkomst niet duidelijk, laat uw bouwplan toetsen aan het bestemmingsplan door een initiatiefplan in te sturen. Ook als uw plan niet past binnen het bestemmingsplan en u wilt weten of er mogelijkheden zijn om ervan af te wijken, dient u een initiatiefplan in.
Een bestemmingsplan kan moeilijk te begrijpen zijn. Vraag de gemeente om uitleg van het bestemmingsplan.

In gesprek met belanghebbenden over uw bouwplan

Uw bouwplan (klein of groot) bespreekt u met buren of belanghebbenden. Samenwerking verbetert het bouwplan en kan zorgen voor draagvlak. Als initiatiefnemer bepaalt u zelf hoe u belanghebbenden betrekt bij uw bouwplan. Het stappenplan helpt u hierbij.

Afhandeling van uw initiatiefplan

De gemeente heeft 2 manieren om een initiatiefplan af te handelen. Het hangt af van het bouwplan dat u heeft:

1. U heeft een bouwplan voor uw (of andermans) woning of bedrijf dat u wilt laten toetsen door de gemeente.
Uw bouwplan is bijvoorbeeld:

  • Uitbreiden van de woning
  • Plaatsen van een dakkapel
  • Uitbreiden of verbouwen bedrijf of kantoor
  • Plaatsen van reclame zoals een reclamezuil, een reclamemast of reclame aan de gevel
  • Kappen van een boom
  • Maken van een inrit of uitrit

U krijgt binnen 6 weken reactie op uw initiatiefplan.

2. U heeft een bouwplan dat niet past (of lijkt te passen) binnen de regels van het bestemmingsplan. U vraagt om advies over de haalbaarheid van dit plan.
Uw bouwplan is bijvoorbeeld:

  • Bouwen van meerdere woningen of van een woning
  • Bouwen of opstarten van een bedrijf of kantoor
  • Wijzigen van de gebruiksfunctie van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld van kantoor naar wonen
  • Ontwikkelen of herontwikkelen van grond of een gebouw

U krijgt binnen 6 weken advies op uw initiatiefplan in een 1 op 1 gesprek tussen u en een contactpersoon van de gemeente. Het gesprek is bedoeld om met elkaar een goed beeld te krijgen van de inhoud van uw initiatief en het proces dat er op volgt.

Kosten

Een initiatiefplan is maatwerk. De kosten hangen af van de onderwerpen waaraan u het initiatiefplan wilt toetsen. Informatie staat in de Legesverordening (titel 2, hoofdstuk 2) op de website Overheid.nl.

U betaalt in ieder geval € 154,65. Ook als blijkt dat uw bouwplan vergunningsvrij is.

Veel voorkomende extra kosten:
De kosten voor het toetsen aan welstand zijn € 111,40

Vraagt u uw omgevingsvergunning aan binnen 6 maanden na het advies op uw initiatiefplan? Dan worden de kosten van het initiatiefplan gedeeltelijk verrekend met de kosten van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Vragen?

Als u vragen heeft over een initiatiefplan dat u heeft ingediend of u heeft dringende vragen in verband met de aankoop van een huis, gebruik dan het formulier.

Vraag stellen initiatiefplan

Meer informatie

Welstandsnota

Uw Reactie
Uw Reactie