Andere vergunningen

Vergunningen, ontheffingen en meldingen die u direct online aanvraagt.

U vraagt een terrasvergunning aan als u:

 • in het voetgangersgebied binnenstad een terras wilt plaatsen

Kosten

 • 1e terrasvergunning € 406,09

Als het terras op gemeentegrond staat wordt jaarlijks precariobelasting in rekening gebracht.
Het afhandelen van uw vergunningsaanvraag duurt maximaal 8 weken. Deze termijn kan met 8 weken verlengd worden.

Aanvragen met eHerkenning

U vraagt een vergunning voor het plaatsen van speelautomaten aan als u:

 • een vergunning voor het schenken van alcohol heeft(voorheen: drank- en horecavergunning)

Kosten

 1 automaatElke volgende automaat
1 jaar€ 56,50€ 34,00
onbepaalde tijd€ 226,50€ 136,00


Het afhandelen van uw vergunningsaanvraag duurt maximaal 8 weken. Deze termijn kan met 8 weken verlengd worden.

Aanvragen

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat voor welke zaken u een vergunning moet aanvragen. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Voor meer informatie over het aanvragen van een vergunning en de daaraan verbonden kosten neemt u contact op met de gemeente. 

Online aanvragen

Vergunningen, ontheffingen en meldingen die u direct online aanvraagt.

Contact opnemen

Vergunningen, ontheffingen en meldingen waarvoor u contact opneemt:

 • vergunning voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare grond (voor nutsbedrijven)
 • vergunning voor het splitsen van 2 of meer appartementen in een pand (voor verkoop)
 • vergunning voor een tijdelijke standplaats
 • vergunning voor een informatiekraam
 • vergunning voor het plaatsen van een voorwerp (bijvoorbeeld podium of tent)
 • vergunning voor het tijdelijk schenken van alcohol (artikel 35)
 • ontheffing voor het maken van muziek of geluid op straat
 • ligplaatsvergunning voor een roeiboot of woonboot
 • toestemming voor het lozen van opgepompt grondwater (bronneringswater)
 • vergunning voor tijdelijke verhuur van eigen koopwoning op grond van Leegstandswet (informatie en aanvraagformulier op de website van Rijksoverheid)