Andere vergunningen

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat voor welke zaken u een vergunning moet aanvragen. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Voor meer informatie over het aanvragen van een vergunning en de daaraan verbonden kosten neemt u contact op met de gemeente. 

Online aanvragen

Vergunningen, ontheffingen en meldingen die u direct online aanvraagt.

Contact opnemen

Vergunningen, ontheffingen en meldingen waarvoor u contact opneemt:

  • vergunning voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare grond (voor nutsbedrijven)
  • vergunning voor het splitsen van 2 of meer appartementen in een pand (voor verkoop)
  • vergunning voor een tijdelijke standplaats
  • vergunning voor een informatiekraam
  • vergunning voor het plaatsen van een voorwerp (bijvoorbeeld podium of tent)
  • vergunning voor het tijdelijk schenken van alcohol (artikel 35)
  • ontheffing voor het maken van muziek of geluid op straat
  • ligplaatsvergunning voor een roeiboot of woonboot
  • toestemming voor het lozen van opgepompt grondwater (bronneringswater)
  • vergunning voor tijdelijke verhuur van eigen koopwoning op grond van Leegstandswet (informatie en aanvraagformulier op de website van Rijksoverheid)