Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Andere vergunningen

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat voor welke zaken u een vergunning moet aanvragen. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. 

Voor meer informatie over het aanvragen van een vergunning en de daaraan verbonden kosten neemt u contact op met de gemeente.

Vergunningen, ontheffingen en meldingen die u direct online aanvraagt

Vergunningen, ontheffingen en meldingen waarvoor u contact opneemt

 • vergunning voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare grond (voor nutsbedrijven)
 • vergunning voor het splitsen van 2 of meer appartementen in een pand (voor verkoop)
 • vergunning voor een tijdelijke standplaats
 • vergunning voor een informatiekraam
 • vergunning voor het plaatsen van een voorwerp (bijvoorbeeld podium of tent)
 • vergunning voor het tijdelijk schenken van alcohol (artikel 35)
 • ontheffing voor het maken van muziek of geluid op straat
 • ligplaatsvergunning voor een roeiboot of woonboot
 • melding betoging of demonstratie (u bent verplicht hiervan melding te maken bij de gemeente)
 • toestemming voor het lozen van opgepompt grondwater (bronneringswater)
 • vergunning voor tijdelijke verhuur van eigen koopwoning op grond van Leegstandswet
  Meer informatie en aanvraagformulier op de website van Rijksoverheid.
Uw Reactie
Uw Reactie