Collecte melden

  • 1 Huidige: Gegevens organisatie
  • 2 Gegevens collecte
  • 3 Uw gegevens
  • 4 Controleer uw gegevens
  • 5 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

Wilt u collecteren? Meld dit bij de gemeente. Na de melding krijgt u binnen 5 werkdagen bericht of uw collecte kan plaatsvinden

Namens welke organisatie wilt u de collecte houden?