Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Breda? Bijvoorbeeld een braderie, optocht, sportevenement, muziekfeest of straatbarbecue? Meld het evenement dan aan voor de reserveringskalender evenementen. Hiermee reserveert u datum en locatie. Bij aanmelding voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het evenement hoeft u geen precariobelasting te betalen. Aanmelden doet u via het formulier.

Vanaf 1 juli 2020 zijn evenementen weer toegestaan. Uw evenement moet passen binnen de landelijke regels die per 1 juli 2020 gelden.

Wat u moet weten

Er zijn 2 soorten evenementen.

Kleine evenementen die voldoen aan de meldingsvoorwaarden

Deze evenementen hoeft u alleen aan te melden voor de reserveringskalender evenementen. Dit doet u tot 4 weken voorafgaand aan het evenement.

Overige evenementen

Voor alle overige evenementen heeft u één of meerdere producten van de Gemeente Breda nodig. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een evenementenvergunning, toestemming voor een tijdelijk afwijkende verkeerssituatie, een omgevingsvergunning en een gebruiksovereenkomst. Meer informatie over het aanvragen van deze producten krijgt u na plaatsing op de Reserveringskalender evenementen. U kunt het evenement tot 10 weken voorafgaand aan het evenement aanmelden. Plaatsing op de reserveringskalender is nog geen toestemming om het evenement te mogen houden.

Organiseert u een evenement buiten het centrum dat hinder kan veroorzaken voor mens en milieu? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Aanmelden doet u in dat geval tot 20 weken voorafgaand aan het evenement.

Toevoegen aan uw aanmelding

  • Een plattegrond van Breda waarop het evenemententerrein staat ingetekend. Geef duidelijk aan welke (openbare) ruimte u in gebruik wilt nemen en welke wegen u wilt afsluiten.
  • Een omschrijving van de objecten die u wilt plaatsen.
  • Het activiteitenprogramma.

Vervolg van uw aanmelding

De gemeente toetst of uw initiatief binnen het evenementenbeleid past en of locatie en datum beschikbaar zijn.

Subsidie

Mogelijk wilt u subsidie aanvragen. Dit kan tot 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het evenement.