Evenement organiseren

Op deze pagina

U wilt een evenement organiseren in Breda? Leuk! Het geeft de stad of de wijk kleur. U meldt ten minste 4 maanden voor aanvang uw evenement aan. Bij de aanmelding voegt u een tekening of plattegrond van de locatie(s) toe.

Wat u moet weten

Evenementenkalender

Op de evenementenkalender vindt u voor welke data en locaties er een evenement is aangemeld. U kunt hiermee rekening houden bij de keuze voor een datum en locatie voor uw evenement. Het is in uw voordeel om uw evenement tijdig aan te melden: voor 1 oktober als u het evenement in het daarop volgend kalenderjaar wilt houden. Bij aanmelding voor 1 oktober wordt u vrijgesteld van precariobelasting. Een reservering van een datum en locatie is nog geen toestemming om uw evenement te mogen houden.

Toegankelijkheid van uw evenement

Uw evenement is voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen met een beperking. U krijgt de richtlijnen voor toegankelijkheid toegestuurd na aanmelding van uw evenement.

Na de aanmelding

U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw aanmelding.

Subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor uw evenement. Een subsidieaanvraag staat los van de beoordeling of uw evenement kan plaats vinden. Krijgt u geen toestemming voor uw evenement, dan wordt de subsidie teruggevorderd.

Overzicht evenementenvergunningen

Op breda.nl vindt u een overzicht van de aangevraagde evenementenvergunningen. Gebruik als zoekterm ‘evenement’ en klik op ‘Resultaten overheid.nl’.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een verleende evenementenvergunning? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat vindt u van onze website?