Evenement organiseren

Op deze pagina

U wilt een evenement organiseren in Breda? Leuk! Het geeft de stad of de wijk kleur. U meldt ten minste 4 maanden voor aanvang uw evenement aan. Bij de aanmelding heeft u een tekening of plattegrond nodig van de locatie(s).

Wat u moet weten

Reserveringskalender

Het is in uw voordeel om uw evenement tijdig aan te melden: voor 1 oktober als u het evenement in het daarop volgend kalenderjaar wilt houden. Uw datum en locatie worden gereserveerd. Een reservering van een datum en locatie is nog geen toestemming om uw evenement te mogen houden. Bij aanmelding voor 1 oktober wordt u vrijgesteld van precariobelasting.

Toegankelijkheid van uw evenement

Uw evenement is voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen met een beperking.

Na de aanmelding

U ontvangt binnen 6 weken een reactie op uw aanmelding. Als het evenement kan plaats vinden, ontvangt u informatie over de vervolgstappen.

Subsidie

U kunt subsidie aanvragen. Op de pagina over subsidies vindt u het aanvraagformulier. Een subsidieaanvraag staat los van de beoordeling of uw evenement kan plaats vinden. Krijgt u geen toestemming voor uw evenement, dan wordt de subsidie teruggevorderd.

Overzicht evenementenvergunningen

Op breda.nl vindt u een overzicht van de aangevraagde en verleende evenementenvergunningen. Gebruik als zoekterm ‘evenement’ en klik op ‘Resultaten overheid.nl’.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een verleende evenementenvergunning? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat vindt u van onze website?