Indeling categorieën evenementen

Als een evenement wordt aangemeld gaat de gemeente dit eerst beoordelen. Aan de hand van deze beoordeling wordt bepaald welke stappen er verder nodig zijn. Is een melding voldoende of moet er een evenementenvergunning komen? Evenementen worden ingedeeld in vier categorieën:

0-evenement

Dit is een evenement met een (zeer) laag risicoprofiel. Voor deze categorie hoeft geen evenementenvergunning te worden aangevraagd, maar is het melden voldoende. Een 0-evenement voldoet aan een aantal voorwaarden zoals:

  • Geen hinder op de openbare weg.
  • Maximaal 300 personen.
  • Niet langer dan 3 dagen (inclusief opbouw en afbraak tussen 08.00 en 23.00 uur en op zon- en feestdagen tussen 13.00 en 23.00 uur).

In het ‘Besluit meldingsplichtige evenementen en buurtfeesten Breda 2022’ staat wanneer er wel of geen sprake is van een 0-evenement. 

Na de melding van een 0-evenement wordt altijd een beoordeling gedaan. Mogelijk is er tóch een evenementenvergunning nodig, bijvoorbeeld omdat de doelgroep of locatie meer risico met zich meebrengt.

Buurtfeest

Een bijzondere categorie in de 0-evenementen is een buurtfeest. Onder buurtfeest wordt verstaan: “een feest georganiseerd, door en voor bewoners uit een bepaalde buurt of straat. Het heeft een intern gerichte uitstraling voor die buurt of straat”. Bij een buurfeest mag er niet bedrijfsmatig alcohol worden geschonken. Een buurtfeest mag in tegenstelling tot de overige 0-evenementen mogelijk ook op de rijbaan plaatsvinden. Dit kan alleen als dit geen busroute of uitrukroute voor de brandweer is en er goedkeuring wordt verkregen van het team 'Planning en Bereikbaarheid' van de gemeente. 

Alle voorwaarden van een buurtfeest zijn te lezen in het ‘Besluit meldingsplichtige evenementen en buurtfeesten Breda 2022’

A-evenement

Dit is een regulier evenement: een evenement met een laag risicoprofiel. Het is (zeer) onwaarschijnlijk dat dit evenement naar aanleiding van de beoordeling leidt tot risico’s en/of het treffen van maatregelen, of voorzieningen om deze te beperken. U heeft voor een A-evenement één of meerdere producten van de Gemeente Breda nodig. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning, toestemming voor een tijdelijk afwijkende verkeerssituatie, een omgevingsvergunning en/of een gebruiksovereenkomst.  

B-evenement

Dit is een aandachtevenement: een evenement met een gemiddeld risicoprofiel. Uit de beoordeling blijkt dat het evenement mogelijk leidt tot risico’s en/of het treffen van maatregelen of voorzieningen om deze te beperken. U heeft voor een B-evenement één of meerdere producten van de Gemeente Breda nodig. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning, toestemming voor een tijdelijk afwijkende verkeerssituatie, een omgevingsvergunning en/of een gebruiksovereenkomst.  

C-evenement

Een risicovol evenement, een evenement met een hoog risicoprofiel. Het is (zeer) waarschijnlijk dat het betreffende evenement naar aanleiding van de beoordeling leidt tot risico’s en/of het treffen van maatregelen of voorzieningen om deze te beperken. Voor een C-evenement wordt altijd een risicoanalyse gemaakt door het EVO (evenementenveiligheidsoverleg).

Houd de volgende behandeltermijnen aan:

Categorie evenement Indienen
0-evenement 4 weken voor aanvang van het evenement
A-evenement 10 weken voor aanvang van het evenement
B-evenement 15 weken voor aanvang van het evenement
C-evenement 15 weken voor aanvang van het evenement

Houd hierbij rekening dat de toetsing van de aanmelding (stap 2) twee weken duurt.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met teamevenementen@breda.nl