Gedenktegel plaatsen aanvragen

 • 1 Huidige: Begin
 • 2 Uw aanvraag
 • 3 Uw gegevens
 • 4 Voorbeeldweergave
 • 5 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

Informatie vooraf

De vergunning kan worden aangevraagd voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar vraagt u opnieuw de vergunning aan. 

Kosten

 • aanvraag: € 107,07 
 • precariobelasting: € 26,75 per jaar

Voorwaarden

Voor het plaatsen van een gedenktegel of -steen gelden de volgende voorwaarden:

 • De afmeting van de gedenktegel of -steen mag 30 cm x 30 cm of 42 cm x 42 cm bedragen. 
 • De gedenktegel of -steen mag niet boven het maaiveld uit komen.
 • De gedenktegel of -steen moet horizontaal geplaatst worden en zodanig dat het voor de weggebruikers geen opvallend obstakel is waardoor zij in het verkeer worden afgeleid. Daarom kunnen geen hoge obstakels worden toegestaan.
 • Bij het bezoeken van de locatie moet men ervoor zorgen dat er geen verkeersonveilige situaties ontstaan.
 • De gedenktegel of - steen moet voortdurend in goede en nette staat worden gehouden.
 • Als de gedenktegel of-steen in zodanige staat verkeert dat deze een gevaar voor de omgeving vormt of in slechte staat van onderhoud dan is de gemeente Breda altijd gerechtigd de steen te verwijderen.