WOZ-waarde en taxatieverslag

Op deze pagina

U kunt van uw eigen woning of bedrijfspand het taxatieverslag opvragen. Ook kunt u van alle woningen in en buiten Breda de WOZ-waarde opvragen. Op een taxatieverslag staan de gegevens die gebruikt zijn bij het bepalen van de waarde. De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken.

Ondernemers hebben voor het opvragen van het taxatieverslag van een bedrijfspand het beschikkingsnummer en de WOZ-waarde nodig.

Wat u moet weten

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) op de beschikking is vastgesteld op 1 januari van het  jaar daarvoor.

Heeft u vragen of is het taxatieverslag niet duidelijk? Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem eerst contact op met de gemeente. Heeft u dan nog reden om bezwaar te maken dan kunt u bezwaar maken tegen de beschikking WOZ.

Meer informatie