WOZ

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) stelt elk jaar namens de gemeente de waarde vast van alle onroerende zaken, de WOZ. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde op het aanslagbiljet is vastgesteld op 1 januari van het jaar daarvoor.

WOZ-waarde van woningen inzien  

U kunt van alle woningen in en buiten Breda de WOZ-waarde opvragen.

WOZ-waarde van woningen inzien     

Taxatieverslag inzien 

U kunt van uw eigen woning of bedrijfspand het taxatieverslag opvragen bij de BWB. In een taxatieverslag staan de gegevens die gebruikt zijn bij het bepalen van de waarde.

Taxatieverslag van uw woning inzien  

Bezwaar maken tegen WOZ beschikking

Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand kunt bezwaar maken tegen de beschikking Waardering Onroerende Zaken (WOZ). U maakt bezwaar bij de BWB.

Vragen?

Heeft u vragen over de WOZ, dan kunt u contact opnemen met de BWB.

Contact met BWB

Uw Reactie
Uw Reactie