Tijdelijke woningen

Tijdelijke woningen

De woningnood is hoog. Ook in Breda is grote vraag naar woningen voor huidige én toekomstige Bredanaars en zijn er te weinig woningen. In 2022 telde Breda ± 180.000 inwoners. Het aantal inwoners van onze stad groeit naar ± 215.000 in 2040. Het bouwen van woningen duurt lang. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan 750 tijdelijke woningen. Deze zijn bestemd voor mensen die dringend een woning nodig hebben. Intussen gaat Breda door met het plannen en bouwen van niet-tijdelijke woningen. 

Een tijdelijke woning staat maximaal 15 jaar op een locatie. Het gaat om huurwoningen die de gemeente bouwt in samenwerking met de Bredase woningcorporaties.  De termijn van 15 jaar wordt in de omgevingsvergunning voor tijdelijke woningen vastgelegd. Op basis van een 1e verkenning zijn er geschikte plekken in Breda aangewezen. Dit zijn de Bredestraat, de Donkerstraat en de Stadionstraat. In totaal gaat het hier om maximaal 500 tijdelijke huurwoningen. Aan het Kadijkje en de Frankenthalerstraat worden 150 tijdelijke woningen gepland. Verder komen er ook aan de Claudius Prinsenlaan 12 tijdelijke woningen. De komende tijd gaat de gemeente door met het zoeken naar passende locaties in de stad, wijken en dorpen.