Locatie Frankenthalerstraat

Aan de Frankenthalerstraat, op een locatie die grenst aan de Kapittelweg, zijn woningcorporatie WonenBreburg en de gemeente van plan om ± 125 tijdelijke huurwoningen te plaatsen.  Dit plan zorgt ervoor dat er snel huizen beschikbaar komen voor met name één- en tweepersoonshuishoudens. De woningen zullen hier 15 jaar staan. Daarna worden ze weggehaald en verplaatst naar een andere locatie in de stad. 

De tijdelijke woningen aan de Frankenthalerstraat zijn bestemd voor een mix van woningzoekenden. Het gaat om starters op de woningmarkt, maar ook om inwoners uit Breda die dringend een woning nodig hebben. Bijvoorbeeld alleenstaanden, statushouders (mensen met een verblijfsvergunning), studenten en mensen die uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang komen.
 

Kapittelweg

Aanmelden informatiebijeenkomst

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 3 oktober. De bijeenkomst is voor direct omwonenden en belanghebbenden.

Aanmelden

Planuitwerking 

De voorbereidingen voor deze woonlocatie zijn weer een stap verder. Er is een aangepast stedenbouwkundig ontwerp. Zo wordt concreet hoe de locatie er uit gaat zien. Dit geeft veel informatie over:

  • hoe worden de 125 woningen op de locatie gesitueerd
  • hoe kom je bij de tijdelijke woningen
  • waar kan de toekomstige bewoner een fiets of auto parkeren
  • hoe ziet de ruimte tussen de bebouwing en het aangrenzend groen eruit
     

Ook wordt verder uitgewerkt hoe toekomstige bewoners hier prettig en veilig kunnen wonen. 
 

Stedenbouwkundig ontwerp 

Bij de afsluitende participatiebijeenkomst op 5 juli 2022 is een stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd. Daarop zijn verschillende reacties gekomen. Het ontwerp is mede op basis van die reacties verder uitgewerkt. Dit vernieuwde ontwerp wordt op 3 oktober 2023 gepresenteerd aan de omwonenden door WonenBreburg en de gemeente. 

Meer informatie