Locatie Frankenthalerstraat

Aan de Frankenthalerstraat, op een locatie die grenst aan de Kapittelweg, zijn woningcorporatie WonenBreburg en de gemeente van plan om ± 125 tijdelijke huurwoningen te plaatsen.  Dit plan zorgt ervoor dat er snel huizen beschikbaar komen voor met name één- en tweepersoonshuishoudens. De woningen zullen hier 15 jaar staan. Daarna worden ze weggehaald en verplaatst naar een andere locatie in de stad. 

De tijdelijke woningen aan de Frankenthalerstraat zijn bestemd voor een mix van woningzoekenden. Het gaat om starters op de woningmarkt, maar ook om inwoners uit Breda die dringend een woning nodig hebben. Bijvoorbeeld alleenstaanden, statushouders (mensen met een verblijfsvergunning), en mensen die uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang komen.
 

Kapittelweg

Planuitwerking 

De voorbereidingen voor deze woonlocatie zijn weer een stap verder. Er is een aangepast stedenbouwkundig ontwerp. Zo wordt concreet hoe de locatie er uit gaat zien. Dit geeft veel informatie over:

  • hoe worden de 125 woningen op de locatie gesitueerd
  • hoe kom je bij de tijdelijke woningen
  • waar kan de toekomstige bewoner een fiets of auto parkeren
  • hoe ziet de ruimte tussen de bebouwing en het aangrenzend groen eruit
     

Ook wordt verder uitgewerkt hoe toekomstige bewoners hier prettig en veilig kunnen wonen. 
 

Stedenbouwkundig ontwerp 

Het aangepaste stedenbouwkundig ontwerp voor de locatie tijdelijke woningen aan de Frankenthalerstraat is op 3 oktober 2023 aan de omwonenden gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Bewoners en vertegenwoordigers van organisaties konden hun vragen stellen en reactie geven. Een verslag van de bijeenkomst is te vinden via de site Frankenthalerstraat4.nl.

Planning

WonenBreburg heeft in december 2023 de eerste omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente.  Deze is nodig om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. In 2024 volgt dan de aanvraag omgevingsvergunning die nodig is voor het bouwen van de tijdelijke woningen. 
 

Meer informatie