Stichting KwaliteitsTaxi Breda

De SKB is in februari 2019 opgericht door het College van Burgemeester en Wethouders. De stichting werkt ook samen met de landelijke branchevereniging voor taxiondernemers (KNV taxi).

Organisatie 

 • drie bestuursleden zonder zakelijke belangen
 • secretaris ondersteunt het bestuur
 • het taxiloket valt onder de stichting

Bestuur

 • Voorzitter: Paul Martens, jarenlang gewerkt bij de politie als onder andere districtschef van de Baronie.
 • Bestuurslid: Johan Elsinga, ruim 20 jaar gewerkt in het personenvervoer (Connexxion en Transvision) in verschillende functies zoals regiomanager. Is ook bestuurslid bij de Stichting Vervoer voor Elkaar. 
 • Bestuurslid: Harrie Jansen, gewerkt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Was de laatste 20 jaar mede verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van landelijke handhaving en toezicht taxisector.

Taken​​​​​​

 • adviseert over taxibeleid
 • adviseert over inrichting van taxistandplaatsen
 • regelt certificering taxichauffeurs
 • helpt met de uitvoering van de taxiverordening
 • h​oudt toezicht op kwaliteitsbevordering Bredase opstapmarkt
 • zet het mysteryguest onderzoek in

Taxi Platform Breda

Aan deze overlegtafel zitten taxichauffeurs, gemeente en buitengewoon opsporingsambtenaars (boa’s), Stichting Kwaliteitstaxi Breda, politie, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en een horecavertegenwoordiger.
 

Bord Taxikeurmerk Breda - taxistandplaats