KwaliteitsTaxi Breda


Het taxikeurmerk is vanaf september 2019 verplicht in Breda en staat voor een goede kwaliteit taxivervoer. Daarom is het belangrijk dat taxichauffeurs dit hebben. Zonder dit keurmerk geeft de gemeente geen taxivergunning. En is taxivervoer niet mogelijk op vaste taxistandplaatsen en voor klanten die een taxi aanhouden op straat. Dit is vastgelegd in de Taxiverordening. Taxichauffeurs op taxistandplaatsen voldoen ook aan de Kwaliteitsregels straattaxivervoer Breda

Logo kwaliteitstaxi

Taxikeurmerk voor chauffeurs en taxibedrijven

Meer informatie