Klacht indienen of compliment geven

Klacht buitenruimte

Is er op straat of in het groen iets kapot of vuil zoals een kapotte lantaarnpaal, een gat in het wegdek of zwerfvuil? U kunt hiervan een melding maken bij de gemeente.

Melden

Klacht over een besluit

U kunt bezwaar indienen als u het niet eens bent met een besluit van de Gemeente.

Klacht over dienstverlening of compliment geven

Klacht dienstverlening

Bent u ontevreden over de dienstverlening of de manier waarop u door een medewerker van de Gemeente bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen   

De Gemeente streeft ernaar binnen enkele dagen contact met u op te nemen om uw klacht samen te bespreken en af te handelen. De wettelijke afhandeltermijn is 6 weken.

Bent u het niet eens met de behandeling van uw klacht door de Gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de Commissie Ombudsman.

Meer informatie

Compliment geven

Bent u tevreden over de dienstverlening of over een medewerker van de Gemeente? Dan kunt u een compliment geven.

Compliment geven

Wat vindt u van onze website?