Klacht indienen of compliment geven

Heeft u een klacht over de buitenruimte of de gemeentelijke organisatie? Of wilt u een compliment geven? Laat het de gemeente weten.

Klacht buitenruimte

Is er iets kapot in de straat, bijvoorbeeld de straatverlichting of stoeptegels? Is uw afvalcontainer kapot of niet geleegd, of is de ondergrondse container vol of verstopt? Meld het meteen bij de gemeente. Ook als het gaat om onderhoud aan groen of vuil op straat, of als u overlast ervaart, bijvoorbeeld tijdens een evenement.

Bel 14 076 (ook buiten kantoortijden) bij een gevaarlijke situatie of overlast van een evenement.

Melden

Klacht over een besluit

U kunt bezwaar indienen als u het oneens bent met een besluit van de gemeente.

Klacht over de gemeentelijke organisatie

Bent u niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van de Gemeente Breda of één van haar medewerkers, dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen Form with eIDAS

De gemeente streeft ernaar binnen enkele dagen contact met u op te nemen om uw klacht samen te bespreken en af te handelen. De wettelijke afhandeltermijn is 6 weken.

Bent u het niet eens met de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de Commissie Ombudsman.

Compliment geven

Bent u tevreden over de dienstverlening of over een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een compliment geven.

Compliment geven