Ombudsman

Bent u ontevreden over de informatie, communicatie, procedures, het beleid van de gemeente of de manier waarop u door een medewerker van de Gemeente Breda bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de Gemeente Breda.  Bent u van mening dat uw klacht niet of onvoldoende is behandeld kunt u zich hierna richten tot de Commissie Ombudsman.

Contact opnemen met de Commissie Ombudsman

Commissie Ombudsman
Ter attentie van de voorzitter mevrouw mr. D.G. Smiers
Postbus 9620
4801 LS Breda
E-mail: mail@commissieombudsman.nl

Uw Reactie
Uw Reactie