Inkoop en aanbesteding

Wilt u ook in aanmerking komen om aan de Gemeente Breda uw product, dienst of werk te leveren. Bekijk dan eerst de Aanbestedingskalender.

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend en de afzonderlijke onderdelen van de planning zijn tevens onderwerp van definitieve goedkeuring en bestuurlijke besluitvorming.
Acquisitie als reactie op deze aanbestedingskalender wordt niet op prijs gesteld.

De Gemeente Breda publiceert de nationale en Europese aanbestedingen op TenderNed.
Voor meervoudig onderhandse aanbestedingen worden de genodigden geselecteerd op basis van de doelen zoals gesteld in het Inkoopbeleid.

Inkoopspreekuur

De gemeente houdt maandelijks een Inkoopspreekuur. Lees meer over het Inkoopspreekuur.

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

De Gemeente Breda wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt.
Het beleid geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. Het beleid helpt in het streven naar een rechtmatige, doelmatige en integere inkooppraktijk. Het draagt ook zorg voor een juiste inbedding van actuele politieke thema’s binnen juridische kaders zoals het stimuleren van de lokale economie, duurzaamheid, social return en maatschappelijke betrokkenheid.

Heeft u een vraag over inkoop en aanbesteding, neem dan contact op.

Uw Reactie
Uw Reactie