Aanbestedingen Gemeente Breda

Jaarplanning 2021

Nr.  

Gemeentelijk domein

Onderwerp Categorie Werk, dienst, levering Verwacht type aanbesteding
1  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Fiscale ondersteuning

Facilitair

 

Dienst Meervoudige aanbesteding
2  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Subsidie-registratiesysteem ICT Levering Europese aanbesteding
3  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Contractmanagement-systeem ICT Levering Meervoudige aanbesteding
4  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Backofficeapplicatie(s)

Sociaal Domein

ICT Levering Europese aanbesteding
5  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Planning- en roosterpakket ICT Levering  Meervoudige aanbesteding
6  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Software Kabels en Leidingen ICT Levering Meervoudige aanbesteding
7  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Software Procesmodellering

ICT Levering Meervoudige aanbesteding
8  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Software Robotisering

ICT Levering Meervoudige aanbesteding
9  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

API Gateway

ICT Levering

Meervoudige aanbesteding

10  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

CADkoop

ICT Levering  Enkelvoudige aanbesteding
11  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Datadistributiesysteem MKS

ICT Levering Europese aanbesteding
12  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Digital acces servers ICT Levering  Enkelvoudige aanbesteding
13  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Kaartsoftware en ruimtelijke analysesoftware ICT Levering Enkelvoudige aanbesteding
14  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Servicebus ICT Levering  Meervoudige aanbesteding
15  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Vernieuwing & uitbreiding Digikoppeling mogelijkheden ICT Levering Meervoudige aanbesteding
16  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Anonimiseringssoftware

ICT Levering Nader te bepalen
17  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en WOZ applicaties ICT Levering Europese aanbesteding
18  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Azure consumption ICT Levering Europese aanbesteding
19  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Project Portfolio Management Tooling ICT Levering Meervoudige aanbesteding
20  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Raamcontract communicatieopdrachten Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
21  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Website Breda.nl ICT Levering Europese aanbesteding
22  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Wachtwoordmanager ICT Levering EA/MVO
23  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Interne opdrachtmarkt en matchingspool ICT Dienst Nader te bepalen
24  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Cursussen AGW Facilitair Dienst Meervoudig aanbesteding
25  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Raamovereenkomst Verkiezingsdrukwerk Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
26  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Klanttevredenheidsmeting Facilitair Dienst Nader te bepalen
27  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Klantgeleidingssysteem

ICT Levering Meervoudige aanbesteding
28  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Toegangsbeveiliging

ICT Levering Europese aanbesteding
29  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

AED's

Facilitair Levering Europese aanbesteding
30  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Software-oplossing voor flexwerken ICT Levering Meervoudige aanbesteding
31   Concern Audittool ICT Levering  Europese aanbesteding
32   Concern Risicomanagement tool (mogelijk met audittool) ICT Levering Europese aanbesteding
33   Concern Incidentmodule ICT Levering Europese aanbesteding
34   Concern Compliance Module ICT Levering Europese aanbesteding
35  

Griffie

Controle fractiegelden Facilitair Dienst Enkelvoudige aanbesteding
36   Ruimtelijk Ongediertebestrijding Facilitair Dienst Enkelvoudige aanbesteding
37   Ruimtelijk Applicatie generieke inroosterfunctionaliteit ICT Levering Enkelvoudige aanbesteding
38   Ruimtelijk Vervanging Verkeersmanagementsysteem ICT Levering Meervoudige aanbesteding
39   Ruimtelijk

Geldgaring ten behoeve van verschillende onderdelen Gemeente Breda

Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
40   Ruimtelijk

Inhuur projectleider inhoudelijke ondersteuning

Facilitair

Dienst Enkelvoudige aanbesteding
41   Ruimtelijk

Keuring APK/SAP

ICT Dienst Meervoudige aanbesteding
42   Ruimtelijk Reserveringssysteem ICT Levering

Enkelvoudige aanbesteding

43   Ruimtelijk Aanhangwagens: chassis en opbouwen Wagenpark  Levering

Europese aanbesteding

44   Ruimtelijk 4 Haakkraan wagens via minicompetitie Wagenpark Levering Meervoudige aanbesteding
45   Ruimtelijk Levering en onderhoud fietsen Wagenpark Levering/Dienst Europese aanbesteding
46   Ruimtelijk Planmatig onderhoud gesloten verharding Openbare ruimte Werk  Meervoudige aanbesteding
47   Ruimtelijk Inhuur groen/reiniging Openbare ruimte Dienst Europese aanbesteding
48   Ruimtelijk Verwijderen milieuverontreiniging en calamiteiten Openbare ruimte Dienst Europese aanbesteding
49   Ruimtelijk Bestrijding Eikenprocessierups Openbare ruimte Dienst Europese aanbesteding
50   Ruimtelijk  Belijning Atletiekbaan en reiniging Openbare ruimte Dienst Enkelvoudige aanbesteding
51   Ruimtelijk Onderzoeken diverse sportvelden ISA sport Openbare ruimte Dienst Enkelvoudige aanbesteding
52   Ruimtelijk Beregeningspomp De Roosberg Openbare ruimte Levering Enkelvoudige aanbesteding
53   Ruimtelijk Aanpassing parkeerterrein Wisselaar t.b.v. uitbreiding wielerbaan Openbare ruimte Werk Enkelvoudige aanbesteding
54   Ruimtelijk Fietsenstalling Wisselaar en Jeugdland herinrichting Openbare ruimte Werk Enkelvoudige aanbesteding
55   Ruimtelijk Renovatie graveltennisbanen De Mark Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
56   Ruimtelijk Correctief bouwkundig onderhoud Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
57   Ruimtelijk Correctief onderhoud loodgieterswerk Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
58   Ruimtelijk Aanbrengen dakveiligheidsvoorzieningen fase III Vastgoed Werk Meervoudige aanbesteding
59   Ruimtelijk Vervangen regeltechniek rook/warmte afvoer installatie Chasséparking Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
60   Ruimtelijk  Planmatige vervangingen liften 2021 Vastgoed Dienst Nationale openbare aanbesteding
61   Ruimtelijk Onderhoud ventilatie parkeergarages Vastgoed Dienst Meervoudige aanbesteding
62   Ruimtelijk Onderhoud patio's Chasséparking Vastgoed Dienst Meervoudige aanbesteding
63   Ruimtelijk Onderhoud Elektrotechnische installaties Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
64   Ruimtelijk Onderhoud rol- en sectiedeuren Vastgoed Dienst Meervoudige aanbesteding
65   Ruimtelijk Onderhoud automatische deurdrangers en schuifdeuren Vastgoed Dienst Meervoudige aanbesteding
66   Ruimtelijk 3 zwembaden en een ijsbaan Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
67   Ruimtelijk Vervangen koelmachine kunstijsbaan Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
68   Ruimtelijk De nieuwe Mark fase I Openbare ruimte Werk Europese aanbesteding
69   Ruimtelijk Titulaerlaan riolering Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
70   Ruimtelijk Ignatiusstraat snelfietsroute Oost Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
71   Ruimtelijk ZRW leefbaarheidsmaatregelen (west)  Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
72   Ruimtelijk Speelvoorziening Heilaarpark Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
73   Ruimtelijk Lelystraat riolering Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
74   Ruimtelijk Buys Ballotstraat herinrichting Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
75   Ruimtelijk Edisonstraat en Chr. Huygensstraat herinrichting Openbare ruimte  Werk Meervoudige aanbesteding
76   Ruimtelijk Erasmusplein herinrichting Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
77   Ruimtelijk Verlengde Speelhuislaan Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
78   Ruimtelijk Minister Kanstraat herinrichting  Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
79   Ruimtelijk Oude Terheijdenseweg riolering Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
80   Ruimtelijk Parkeergarage de Barones Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
81   Ruimtelijk Ruitersboslaan riolering Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
82   Ruimtelijk Maatregelen HSL Zuid Openruime ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
83   Sociaal Business Coach Facilitair Dienst Europese aanbesteding
84   Sociaal Sociaal beheer Koetshuis Zorg Dienst Europese aanbesteding
85   Sociaal

Jeugd ambulant/ verblijfszorg

gezinsachtige situatie

Zorg Dienst Nader te bepalen
86   Sociaal WMO Begeleiding en Huishoudelijke zorg Zorg Dienst Open house
87   Sociaal WMO Hulpmiddelen Zorg Levering/Dienst Europese aanbesteding
88   Sociaal WMO Beschermd wonen Zorg Dienst Open house

Laatst bijgewerkt: 7 juli 2021

Uw Reactie
Uw Reactie