Aanbestedingen Gemeente Breda

Jaarplanning 2021

Nr.  

Gemeentelijk domein

Onderwerp Categorie Werk, dienst, levering Verwacht type aanbesteding
1  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Ad on of software voor Procesmining

 

ICT Levering Enkelvoudige aanbesteding
2  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Fiscale ondersteuning

Facilitair

 

Dienst Meervoudige aanbesteding
3  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Subsidie-registratiesysteem ICT Levering Europese aanbesteding
4  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Contractmanagement-systeem ICT Levering Meervoudige aanbesteding
5  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Backofficeapplicatie(s)

Sociaal Domein

ICT Levering Europese aanbesteding
6  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Portaal Schuldhulpverlening ICT Levering  Europese aanbesteding
7  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Planning- en roosterpakket ICT Levering Meervoudige aanbesteding
8  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Software Kabels en Leidingen

ICT Levering Meervoudige aanbesteding
9  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Software Procesmodellering

ICT Levering Meervoudige aanbesteding
10  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Software reseller

ICT Levering

Europese aanbesteding

11  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Software Robotisering

ICT Levering  Meervoudige aanbesteding
12  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

API Gateway

ICT Levering Meervoudige aanbesteding
13  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

CADkoop ICT Levering  Enkelvoudige aanbesteding
14  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Datadistributiesysteem MKS ICT Levering Europese aanbesteding
15  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Digital acces servers ICT Levering  Enkelvoudige aanbesteding
16  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Kaartsoftware en ruimtelijke analysesoftware ICT Levering Enkelvoudige aanbesteding
17  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Servicebus

ICT Levering Meervoudige aanbesteding
18  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Vernieuwing & uitbreiding Digikoppeling mogelijkheden ICT Levering Meervoudige aanbesteding
19  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Anonimiseringssoftware ICT Levering Nader te bepalen
20  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en WOZ applicaties ICT Levering Europese aanbesteding
21  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Azure consumption ICT Levering Europese aanbesteding
22  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Project Portfolio Management Tooling ICT Levering Meervoudige aanbesteding
23  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Raamcontract communicatieopdrachten Facilitair Levering Meervoudige aanbesteding
24  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Website Breda.nl ICT Levering Europese aanbesteding
25  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Wachtwoordmanager ICT Levering EA/MVO
26  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Interne opdrachtenmarkt en matchingspool ICT Dienst Nader te bepalen
27  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Flexibele inhuur (t/m schaal 8) inclusief payrolldienstverlening (alle functieschalen) Facilitair Dienst Europese aanbesteding
28  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Teamontwikkelingstrajecten voor zelf-organiserend vermogen

Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
29  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Curcussen AGW

Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
30  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Raamovereenkomst Verkiezingsdrukwerk

Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
31  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Klanttevredenheidsmeting Facilitair Dienst Nader te bepalen
32  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Klantgeleidingssysteem ICT Levering Meervoudige aanbesteding
33  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Vervanging kassasysteem Key2systeem Publiekszaken

ICT Levering Meervoudige aanbesteding
34  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Toegangsbeveiliging  ICT Levering Europese aanbesteding
35  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

AED's Facilitair Levering Europese aanbesteding
36  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

Software-oplossing voor flexwerken ICT Levering Meervoudige aanbesteding
37   Concern Audittool ICT Levering  Europese aanbesteding
38   Concern Risicomanagement tool (mogelijk met audittool) ICT Levering Europese aanbesteding
39   Concern Incidentmodule ICT Levering Europese aanbesteding
40   Concern Compliance Module ICT Levering Europese aanbesteding
41  

Griffie

Controle fractiegelden Facilitair Dienst Enkelvoudige aanbesteding
42   Ruimtelijk Ongediertebestrijding Facilitair Dienst Enkelvoudige aanbesteding
43   Ruimtelijk Applicatie generieke inroosterfunctionaliteit ICT Levering Enkelvoudige aanbesteding
44   Ruimtelijk Vervanging Verkeersmanagementsysteem ICT Levering Meervoudige aanbesteding
45   Ruimtelijk

Geldgaring ten behoeven van verschillende onderdelen Gemeente Breda

Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
46   Ruimtelijk

Inhuur projectleider inhoudelijke ondersteuning

Facilitair

Dienst Enkelvoudige aanbesteding
47   Ruimtelijk

Keuring APK/SAP

ICT Dienst Meervoudige aanbesteding
48   Ruimtelijk Reserveringssysteem ICT Levering

Enkelvoudige aanbesteding

49   Ruimtelijk Aanhangwagens: chassis en opbouwen Wagenpark  Levering

Europese aanbesteding

50   Ruimtelijk  Vrachtwagens: chassis en opbouwen Wagenpark Levering Europese aanbesteding
51   Ruimtelijk 4 Haakkraan wagens via minicompetitie Wagenpark Levering Meervoudige aanbesteding
52   Ruimtelijk Grote veeg-zuigwagen Wagenpark Levering Nationale openbare aanbesteding
53   Ruimtelijk Levering en onderhoud fietsen Wagenpark Levering/Dienst  Europese aanbesteding
54   Ruimtelijk Planmatig onderhoud gesloten verharding Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
55   Ruimtelijk Inhuur groen/reiniging Openbare ruimte Dienst Europese aanbesteding
56   Ruimtelijk Verwijderen milieuverontreiniging en calamiteiten Openbare ruimte Dienst Europese aanbesteding
57   Ruimtelijk Middelgroot onderhoud asfaltwegen 2021 Openbare ruimte Werk Europese aanbesteding
58   Ruimtelijk Bestrijding Eikenprocessierups Openbare ruimte Dienst Europese aanbesteding
59   Ruimtelijk  Belijning Atletiekbaan en reiniging Openbare ruimte Dienst Enkelvoudige aanbesteding
60   Ruimtelijk Onderzoeken diverse sportvelden ISA sport Openbare ruimte Dienst Enkelvoudige aanbesteding
61   Ruimtelijk Beregeningspomp De Roosberg Openbare ruimte Levering Enkelvoudige aanbesteding
62   Ruimtelijk Aanpassing parkeerterrein Wisselaar t.b.v. uitbreiding wielerbaan Openbare ruimte Werk Enkelvoudige aanbesteding
63   Ruimtelijk Fietsenstalling Wisselaar en Jeugdland herinrichting Openbare ruimte Werk Enkelvoudige aanbesteding
64   Ruimtelijk Renovatie graveltennisbanen De Mark Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
65   Ruimtelijk Correctief bouwkundig onderhoud Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
66   Ruimtelijk Correctief onderhoud loodgieterswerk Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
67   Ruimtelijk Aanbrengen dakveiligheidsvoorzieningen fase I Vastgoed Werk Meervoudige aanbesteding
68   Ruimtelijk Aanbrengen dakveiligheidsvoorzieningen fase II Vastgoed Werk Meervoudige aanbesteding
69   Ruimtelijk  Aanbrengen dakveiligheidsvoorzieningen fase III Vastgoed Werk Meervoudige aanbesteding
70   Ruimtelijk Bouwkundige werkzaamheden Gemeentelijk Monument Haagweg Vastgoed Werk Enkelvoudige aanbesteding
71   Ruimtelijk Planmatige vervangingen bitumineuze daken Vastgoed Werk Enkelvoudige aanbesteding
72   Ruimtelijk  Uitvoering beheersmaatregelen legionellabeheersing Vastgoed Dienst Meervoudige aanbesteding
73   Ruimtelijk Vervanging regeltechniek rook/warmte afvoer installatie Chasséparking Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
74   Ruimtelijk Planmatige vervangingen liften 2021 Vastgoed Dienst Nationale openbare aanbesteding
75   Ruimtelijk Onderhoud ventilatie parkeergarages  Vastgoed Dienst Enkelvoudige aanbesteding
76   Ruimtelijk Onderhoud patio's Chasséparking Vastgoed Dienst Enkelvoudige aanbesteding
77   Ruimtelijk Onderhoud Elektrotechnische installaties Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
78   Ruimtelijk Onderhoud rol- en sectiedeuren Vastgoed Dienst Meervoudige aanbesteding
79   Ruimtelijk Onderhoud automatische deurdrangers en schuifdeuren Vastgoed Dienst Meervoudige aanbesteding
80   Ruimtelijk Bouwkundige werkzaamheden Stadhuis Grote Markt/Stadserf 1 en 2 (monumentaal) Vastgoed Werk Meervoudige aanbesteding
81   Ruimtelijk Onderhoud camera's en uitkijkcentrale ICT Dienst Europese aanbesteding
82   Ruimtelijk Invorderen en bezwaarafhandeling fiscale naheffingen

Facilitair

Dienst Europese aanbesteding
83   Ruimtelijk 3 zwembaden en een ijsbaan Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
84   Ruimtelijk Vervangen koelmachine kunstijsbaan Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
85   Ruimtelijk Aanpassing grondwatermeetnet Openbare ruimte Dienst Meervoudige aanbesteding
86   Ruimtelijk De nieuwe Mark fase I Openbare ruimte Werk Europese aanbesteding
87   Ruimtelijk Titulaerlaan riolering Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
88   Ruimtelijk Wilhelminapark- Vijverstraat herinrichting Openbare ruimte Werk Nationale Openbare aanbesteding
89   Ruimtelijk Ignatiusstraat snelfietsroute Oost Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
90   Ruimtelijk ZRW leefbaarheidsmaatregelen (west)  Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
91   Ruimtelijk Oranjeplein reconstructie Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
92   Ruimtelijk Speelvoorziening Heilaarpark Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
93   Ruimtelijk Lange Bunder-Gilzeweg 2e fase combi Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
94   Ruimtelijk Gilzeweg/Eikbergseweg riolering Openbare ruimte  Werk Meervoudige  aanbesteding
95   Ruimtelijk Lange Vore klimaatadaptief & HWAopg Openbare ruimte Werk Enkelvoudige/ Meervoudige  aanbesteding
96   Ruimtelijk Lelystraat riolering Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
97   Ruimtelijk Buys Ballotstraat herinrichting Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
98   Ruimtelijk Edisonstraat en Chr. Huygensstraat herinrichting Openbare ruimte  Werk Meervoudige aanbesteding
99   Ruimtelijk Erasmusplein herinrichting Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
100   Ruimtelijk Verlengde Speelhuislaan Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
101   Ruimtelijk Minister Kanstraat herinrichting  Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
102   Ruimtelijk Oude Terheijdenseweg riolering Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
103   Ruimtelijk Parkeergarage de Barones Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
104   Ruimtelijk Smalle Reep riolering Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
105   Ruimtelijk Ruitersboslaan riolering Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
106   Ruimtelijk Willem Alexanderplein herinrichting Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
107   Ruimtelijk Maatregelen HSL Zuid Openruime ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
108   Sociaal Business Coach Facilitair Dienst Europese aanbesteding
109   Sociaal Lichtplan Stadserf Openbare ruimte Werk Enkelvoudige aanbesteding
110   Sociaal Leerroutes Zorg Dienst Europese aanbesteding
111   Sociaal

Jeugd ambulant/ verblijfszorg

gezinsachtige situatie

Zorg Dienst Nader te bepalen
112   Sociaal Jeugdhulp door ziekenhuizen Zorg Dienst Verlenging
113   Sociaal WMO Begeleiding en Huishoudelijke zorg Zorg Dienst Open house
114   Sociaal WMO Beschermd wonen Zorg Dienst Open house

Laatst bijgewerkt: 15 april 2021

Uw Reactie
Uw Reactie