Aanbestedingen Gemeente Breda

Jaarplanning 2021

Nr.  

Gemeentelijk domein

Onderwerp Categorie Werk, dienst, levering Verwacht type aanbesteding
1   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Ad on of software voor Procesmining ICT Levering Enkelvoudige aanbesteding
2   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Fiscale ondersteuning Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
3   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Contractmanagement Participatie Facilitair Dienst Nader te bepalen
4   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Subsidie-registratiesysteem ICT Levering Europese aanbesteding
5   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Contractmanagement-systeem ICT Levering Nader te bepalen
6  

Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Information security management system en Privacy Management System (nieuw) ICT Levering Nader te bepalen
7   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Iburgerzaken naar de Cloud ICT Dienst Nader te bepalen
8  

Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Backofficeapplicatie(s) Sociaal Domein

ICT Levering Enkelvoudige aanbesteding
9   Bedrijfsvoering &  Dienstverlening

Handhavingapplicatie (t.b.v. Veiligheid en Leefomgeving)

ICT Levering Enkelvoudige aanbesteding
10   Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Portaal Schuldhulpverlening

ICT Levering

Enkelvoudige of meervoudige aanbesteding

11   Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Planning- en roosterpakket

ICT Levering Nader te bepalen
12  

Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Software Kabels en Leidingen

ICT Levering Nader te bepalen
13  

Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Software Procesmodellering ICT Levering Nader te bepalen
14   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Software reseller ICT Levering Nader te bepalen
15   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Software Robotisering ICT Levering Meervoudige aanbesteding
16  

Bedrijfsvoering

& Dienstverlening

API Gateway ICT Levering Nader te bepalen
17   Bedrijfsvoering & Dienstverlening

CADkoop

ICT Levering Nader te bepalen
18   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Datadistributiesysteem MKS ICT Levering Nader te bepalen
19   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Digital access servers ICT Levering Nader te bepalen
20   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Gegevensmakelaar ICT Levering Nader te bepalen
21   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Kaartsoftware en ruimtelijke analysesoftware ICT Levering Nader te bepalen
22   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Servicebus ICT Levering Nader te bepalen
23   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Vernieuwing & uitbreiding Digikoppeling mogelijkheden ICT Levering Nader te bepalen
24   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Anonimiseringssoftware ICT Levering Nader te bepalen
25   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Inhuur landmeter Facilitair Dienst Nader te bepalen
26   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en WOZ applicaties ICT Levering Nader te bepalen
27   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Azure consumption ICT Levering Europese aanbesteding
28   Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Project Portfolio Management Tooling

ICT Levering Nader te bepalen
29  

Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Raamcontract communicatieopdrachten

Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
30   Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Website Breda.nl

ICT Levering Europese aanbesteding
31   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Wachtwoordmanager ICT Levering Nader te bepalen
32   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Interne opdrachtenmarkt en matchingspool ICT Dienst Nader te bepalen
33   Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Teamontwikkelingstrajecten voor zelf-organiserend vermogen

Facilitair Dienst Nader te bepalen
34   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Flexibele inhuur (t/m schaal 8) incl. payrolldienstverlening ( alle functieschalen) Facilitair Dienst Europese aanbesteding
35   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Raamovereenkomst Verkiezingsdrukwerk Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
36   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Klanttevredenheidsmeting Facilitair Dienst Nader te bepalen
37   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Klantgeleidingssysteem ICT Levering Meervoudige aanbesteding
38   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Vervanging kassasysteem Key2systeem Publiekszaken ICT Levering Meervoudige aanbesteding
39   Bedijfsvoering & Dienstverlening Onderhoud Interieurbeplanting Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
40   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Toegangsbeveiliging ICT Levering Europese aanbesteding
41  

Bedrijfsvoering & Dienstverlening

AED'S Facilitair Levering Meervoudige aanbesteding
42   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Specifiek meubilair Facilitair Levering Europese aanbesteding
43   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Vloerbedekking Facilitair Levering Meervoudige aanbesteding
44   Bedrijfsvoering & Dienstverlening Software-oplossing voor flexwerken ICT Levering Nader te bepalen
45   Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Boeketten en bloemstukken

Facilitair Levering Nationaal openbaar
46   Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Grootschalige verbouwingen (bouwkundige aanpassingen, schilderwerk en electra)

Facilitair Werk Europese aanbesteding
47   Concern

Audittool

ICT Levering Nader te bepalen
48   Concern Risicomanagement tool (mogelijk samen met audittool) ICT Levering

Nader te bepalen

49   Griffie Controle fractiegelden Facilitair Dienst

Enkelvoudige aanbesteding

50   Ruimtelijk Ongediertebestrijding Facilitair Dienst Enkelvoudige aanbesteding
51   Ruimtelijk Applicatie generieke inroosterfunctionaliteit ICT Levering Enkelvoudige aanbesteding
52   Ruimtelijk Vervanging Verkeersmanagementsysteem ICT Levering Meervoudige aanbesteding
53   Ruimtelijk Geldgaring ten behoeve van verschillende onderdelen Gemeente Breda Facilitair Dienst Nader te bepalen
54   Ruimtelijk Inhuur projectleider inhoudelijke ondersteuning Facilitair Dienst Nader te bepalen
55   Ruimtelijk Keuring APK/SAP ICT Dienst Nader te bepalen
56   Ruimtelijk Parkeerapparatuur straat ICT Dienst Nader te bepalen
57   Ruimtelijk Meldkamer parkeergarages Facilitair Dienst Europese aanbesteding
58   Ruimtelijk Inhuur personeel fysieke beheer parkeergarages Facilitair Dienst Nader te bepalen
59   Ruimtelijk Reserveringssysteem  ICT Levering Nader te bepalen
60   Ruimtelijk Vergunningensysteem ICT Levering Nader te bepalen
61   Ruimtelijk Aanhangwagens: chassis en opbouwen Wagenpark Levering Europese aanbesteding
62   Ruimtelijk Vrachtwagens: chassis en opbouwen Wagenpark Levering Europese aanbesteding
63   Ruimtelijk 4 Haakkraanwagens via minicompetitie Wagenpark Levering Meervoudige aanbesteding
64   Ruimtelijk Grote veeg-zuigwagen Wagenpark Levering Nader te bepalen
65   Ruimtelijk Levering en onderhoud fietsen Wagenpark Levering/Dienst Nader te bepalen
66   Ruimtelijk Maaien en groot herstel grassportvelden Openbare ruimte Werk Europese aanbesteding
67   Ruimtelijk Planmatig onderhoud gesloten verharding Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
68   Ruimtelijk Inhuur groen/reiniging Openbare ruimte Dienst Nader te bepalen
69   Ruimtelijk Prijscodeboek Openbare ruimte Dienst Nationaal/Europese aanbesteding
70   Ruimtelijk Verwijderen milieuverontreinigingen en calamiteiten Openbare ruimte Dienst Nader te bepalen
71   Ruimtelijk Middelgroot onderhoud asfaltwegen 2021 Openbare ruimte Werk Europese aanbesteding
72   Ruimtelijk Bestrijding Eikenprocessierups Openbare ruimte Dienst Nader te bepalen
73   Ruimtelijk Belijning Atletiekbaan en reiniging Openbare ruimte Dienst Enkelvoudige aanbesteding
74   Ruimtelijk Onderzoeken diverse sportvelden ISA sport Openbare ruimte Dienst Enkelvoudige aanbesteding
75   Ruimtelijk Beregeningspomp De Roosberg Openbare ruimte Levering Enkelvoudige aanbesteding
76   Ruimtelijk Aanpassing parkeerterrein Wisselaar tbv uitbreiding wielerbaan Openbare ruimte Werk Enkelvoudige aanbesteding
77   Ruimtelijk Fietsenstalling Wisselaar en Jeugdland herinrichting Openbare ruimte Werk Enkelvoudige aanbesteding
78   Ruimtelijk Hekwerken/ ballenwagens Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
79   Ruimtelijk Renovatie 3 grassportvelden Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
80   Ruimtelijk Renovatie graveltennisvelden De Mark Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
81   Ruimtelijk Levering 5 stk slimme evenementenkasten ICT Levering Meervoudige aanbesteding
82   Ruimtelijk Onderhoud camera's en uitkijkcentrale ICT Dienst Europese aanbesteding
83   Ruimtelijk Invorderen en bezwaarafhandeling fiscale naheffingen Facilitair Dienst Europese aanbesteding
84   Ruimtelijk Handhavingsapplicatie ICT Levering Meervoudige aanbesteding
85   Ruimtelijk Handhavingsapplicatie voor BOA'S ICT Levering Nationaal Openbare aanbesteding
86   Ruimtelijk 3 zwembaden en een ijsbaan Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
87   Ruimtelijk Vervangen koelmachine kunstijsbaan Vastgoed Dienst Europese aanbesteding
88   Ruimtelijk Aanpassingen grondwatermeetnet Openbare ruimte Dienst Nader te bepalen
89   Ruimtelijk IJpelaar fase 3 Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
90   Ruimtelijk VO doortrekken Nieuwe Mark Openbare ruimte Werk Europese aanbesteding
91   Ruimtelijk Craenlaer riolering fase 1 Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
92   Ruimtelijk Schutsestraat herinrichting Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
93   Ruimtelijk Titulaerlaan riolering Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
94   Ruimtelijk Vervanging houten meubilair park Overbos Openbare ruimte Werk Meervoudige  aanbesteding
95   Ruimtelijk Wilhelminapark - (Vijverstraat) herinrichting Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
96   Ruimtelijk Ignatiusstraat snelfietsroute Oost Openbare ruimte Werk Nader te bepalen
97   Ruimtelijk ZRW leefbaarheidsmaatregelen (west) Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
98   Ruimtelijk Oranjeplein reconstructie Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
99   Ruimtelijk Speelvoorziening Heilaarpark Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
100   Ruimtelijk Lange Bunder-Gilzeweg 2e fase combi Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
101   Ruimtelijk Gilzeweg/Eikbergseweg Riolering  Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
102   Ruimtelijk Lange Vore klimaatadaptief & HWAopg Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
103   Ruimtelijk Lelystraat riolering Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
104   Ruimtelijk Buys Ballotstraat herinrichting Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
105   Ruimtelijk Herinrichting Edisonstraat en Chr Huygensstraat  Openbare  ruimte Werk Nader te bepalen
106   Ruimtelijk Erasmusplein herinrichting Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
107   Ruimtelijk Willem van Oranjelaan herinrichting Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
108   Ruimtelijk Verlengde Speelhuislaan Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
109   Ruimtelijk Minister Kanstraat herinrichting Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
110   Ruimtelijk Oude Terheijdenseweg riolering Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
111   Ruimtelijk Parkeergarage de Barones Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
112   Ruimtelijk Smalle Reep riolering Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
113   Ruimtelijk Ruitersboslaan riolering Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
114   Ruimtelijk Herinrichting Willem Alexanderplein Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
115   Ruimtelijk Maatregelen HSL Zuid Openbare ruimte Werk  Nader te bepalen
116   Sociaal Business coach Facilitair Dienst Europese aanbesteding
117   Sociaal Lichtplan Stadserf Openbare ruimte Werk Enkelvoudige aanbesteding
118   Sociaal Inburgering Zorg Dienst Europese aanbesteding
119   Sociaal Jeugdhulp ambulant / verblijfszorg / gezinsachtige situatie Zorg Dienst Nader te bepalen
120   Sociaal Jeugdhulp door ziekenhuizen Zorg Dienst Verlenging
121   Sociaal Contractmanagement-/CRM-systeem sociaal domein ICT Levering Nader te bepalen
122   Sociaal WMO Begeleiding en Huishoudelijke zorg Zorg Dienst Open house
123   Sociaal WMO Beschermd wonen Zorg Dienst Open house
124   Sociaal WMO Hulpmiddelen Zorg Levering/Dienst Europese aanbesteding

Laatst bijgewerkt: 9 februari 2021

Uw Reactie
Uw Reactie