Aanbestedingen Gemeente Breda

Jaarplanning 2020

Nr.

Gemeentelijk domein

Onderwerp Categorie Werk, dienst, levering Verwacht type aanbesteding
1 Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Aansprakelijkheidsverzekering 

Facilitair Dienst

Europese aanbesteding

2 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Fiscale ondersteuning Facilitair Dienst Europese aanbesteding
3 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Digitalisering inkoopproces (project van inkoopbehoefte tot betalen ICT Dienst Europese aanbesteding
4 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Vervanging subsidie registratiesysteem ICT Levering Europese aanbesteding
5 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Contractmanagementsysteem jeugd ICT Levering Meervoudige aanbesteding
6 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Jeugdhulp SO3 Zorg Dienst Europese aanbesteding
7 Bedrijfsvoering en Dienstverlening ARBO dienstverlening Facilitair Dienst Europese aanbesteding
8

Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Interne opdrachtenmarkt en mathingspool (vervanging Grote Markt)

Facilitair Dienst Nader te bepalen
9 Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Meting kwaliteit dienstverlening Balie

Facilitair Dienst Enkelvoudige aanbesteding
10 Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Verhuizingen

Facilitair Dienst

Europese aanbesteding

11 Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Grootschalige verbouwingen

Facilitair Dienst Europese aanbesteding
12 Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Onderhoud interieurbeplanting

Facilitair Dienst Meervoudige aanbesteding
13

Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Kantoorstoelen en kantoormeubilair Facilitair Levering Europese aanbesteding
14 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Toegangs controlesysteem ICT Levering Enkelvoudige of meervoudige aanbesteding
15 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Boeketten en bloemstukken Facilitair Levering Meervoudige aanbesteding
16 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Nieuw contract Ivanti ICT Levering Meervoudige aanbesteding
17 Bedrijfsvoering en Dienstverlening

VKA Inhuur

Facilitair Levering Nader te bepalen
18 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Software voor schuldhulpverlening ICT Levering Enkelvoudige of meervoudige aanbesteding
19 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Software kabels en leidingen ICT Levering Nader te bepalen
20 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Leveren en hosten 360gr beelden panoramafoto's ICT Levering Europese aanbesteding
21 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Data distributiesysteem MKS ICT Levering Europese aanbesteding
22 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Gegevensmakelaar ICT Levering Europese aanbesteding
23 Bedrijfsvoering en Dienstverlening Software en-user license agreement ICT Levering Meervoudige aanbesteding
24 Griffie Controle van fractiegelden Facilitair Dienst Enkelvoudige aanbesteding
25 Ruimtelijk Ca. 75 aanbestedingen voor diverse leveringen en diensten op basis van groslijsten Openbare ruimte Dienst/levering Enkel- en meervoudige aanbestedingen
26 Ruimtelijk Ca. 75 aanbestedingen voor diverse werken op basis van groslijsten Openbare ruimte Werk Enkel- en meervoudige aanbestedingen
27 Ruimtelijk Onderhoud camera's en uitkijkcentrale ICT Dienst Europese aanbesteding
28 Ruimtelijk

Onderhoud openbare verlichting

Openbare ruimte Dienst Europese aanbesteding
29

Ruimtelijk

Reinigen en inspecteren riolering SWWB de Baronie

Openbare ruimte Dienst Europese aanbesteding
30 Ruimtelijk

Aanpassingen grondwatermeetnet

Openbare ruimte Dienst Meervoudige aanbesteding
31 Ruimtelijk Meldkamer parkeergarages Openbare ruimte Dienst Europese aanbesteding
32 Ruimtelijk Onderhoud elementenverharding woongebieden Breda Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
33 Ruimtelijk

Onderhoud elementenverharding Stadshart en centrumgebieden Breda

Openbare ruimte Werk Meervoudige aanbesteding
34 Ruimtelijk Onkruidbeheer en vegen verhardingen Openbare ruimte Werk Europese aanbesteding
35 Ruimtelijk Onderhoud HUP's LLT's en maaien Openbare ruimte Werk Europese aanbesteding
36 Ruimtelijk Grote veeg-zuigwagen Wagenpark Levering Nationale Openbare aanbesteding
37 Ruimtelijk Kleine veegmachine Wagenpark Levering Nationale openbare aanbesteding
38 Ruimtelijk Mini competitie vrachtwagens Wagenpark Levering Meervoudige aanbesteding
39 Sociaal Businesscoach Facilitair Dienst Europese aanbesteding
40 Sociaal inkoop taaltraject nieuwe inburgeringswet Facilitair Dienst Europese aanbesteding
41 Sociaal RPA (robotisering) ICT Levering Europese aanbesteding
42 Sociaal WMO Bescherm Wonen Zorg Dienst Open House
43 Sociaal WMO Ambulante Begeleiding Zorg Dienst Open House
44 Sociaal WMO Huishoudelijke Verzorging Zorg Dienst Open House
45 Sociaal

WMO Hulpmiddelen

Zorg Dienst/levering Open House
Meer informatie
46 Sociaal

Niet vrij-toegankelijke Jeugdzorg Plus

Zorg Dienst Europese aanbesteding
47 Sociaal

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Zorg Dienst Open House
48 Sociaal Ambulante jeugdhulp Zorg Dienst

Open House

Meer informatie

49 Sociaal Jeugd - Opgroeien in een gezinsachtige situatie Zorg Dienst

Open House

Meer informatie

Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2020

Uw Reactie
Uw Reactie