Factuurvoorwaarden

Om een factuur in behandeling te kunnen nemen en deze snel te kunnen afhandelen en betalen, moet uw factuur aan de factuurvoorwaarden van de Gemeente Breda en aan de wettelijke factuureisen voldoen. De Gemeente Breda wil het inkoopfacturen proces volledig digitaal laten verlopen. Daarom ontvangt de gemeente het liefst facturen via een e-factuur.  E-facturen worden sneller verwerkt, en kunnen hierdoor sneller betaald worden.

Factuur sturen naar Gemeente Breda

Een factuur kan op verschillende manieren gestuurd worden. Stuur dezelfde factuur in via 1 van de mogelijkheden. Dezelfde factuur op meerdere manieren insturen, levert vertraging op in de betaling.

 • e-factuur
 • pdf-factuur
 • per post

E-factuur

Er zijn 2 manieren om e-facturen te versturen:

 • Via het Peppol netwerk, als uw boekhoudprogramma een koppeling heeft met Peppol of u bent aangesloten op Peppol via een pakketonafhankelijk provider. OIN nummer van de Gemeente Breda: 00000001001336071000.
 • Via XML per e-mail: als u een XML (SI-UBL) factuur bericht kunt aanleveren, dan kunt u het e-facturatie bericht sturen naar: inkoopfacturen@breda.nl.

Heeft u vragen over e-facturen? Neem dan contact op met de gemeente.

Pdf

 • factuur in pdf-formaat sturen aan: inkoopfacturen@breda.nl
 • gebruik alleen pdf-formaat
 • factuur en bijlage(n) moeten in één bestand aangeleverd worden
 • 1 factuur per pdf-bestand

Per post

Gemeente Breda
Financiële Administratie
Postbus 90156
4800 RH Breda

Factuureisen gemeente

Facturen moeten voldoen aan de wettelijke factuureisen. Facturen moeten verder voorzien zijn van:

 • inkoopordernummer, óf
 •  boekingscodering  

Heeft u geen klantreferentie, vraag deze dan op bij uw opdrachtgever/besteller van de Gemeente Breda.

Bij alle inhuuropdrachten via Flex West-Brabant wordt reversed billing (omgekeerde facturatie) toegepast. Dit betekent dat u als leverancier geen factuur meer naar ons verstuurt. U ontvangt de factuur van de gemeente (via Flex West-Brabant). Heeft u hier vragen over, dan kunt u een e-mail sturen aan: inhuurdesk@breda.nl.

Factuur retour

Een factuur die niet voldoet aan de voorwaarden van de Gemeente Breda en/of aan de wettelijke factuureisen wordt niet in behandeling genomen en wordt aan u geretourneerd.
U herstelt de factuur en stuurt deze opnieuw in.

Betaling van uw factuur

Als de factuur aan de voorwaarden voldoet, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur.

Ook interessant