Evenementen organiseren

Algemeen

Organisatoren van evenementen in Breda kunnen subsidie aanvragen.

Voor evenementen in 2024 kunt u geen subsidie meer aanvragen. Subsidie aanvragen voor evenementen in 2025 kan vanaf juni 2024.

Voorwaarden

  • Voor het evenement heeft de Gemeente Breda een vergunning afgegeven.
  • Het evenement conflicteert niet met andere evenementen voor wat betreft inhoud, doelgroep, datum/tijd en plaats.
  • De organisatie zorgt voor duidelijke communicatie naar omwonenden van het evenement.
  • De organisatie zorgt ervoor dat het evenement geen overlast geeft in de omgeving.

Wat u moet weten

De subsidie is maximaal een derde van de totale begroting van het evenement. De subsidie aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  • De sociaal-maatschappelijke relevantie en traditie.
  • De verwachte publiciteitswaarde voor de stad en de kwaliteit van het marketingplan van het evenement.
  • Hoeveel mensen worden bereikt en voor welke doelgroep het evenement wordt georganiseerd.
  • De economische spin-off voor de stad.
  • Innovatie, vernieuwing en duurzaamheid.

De specifieke uitwerking van deze criteria staan in artikel 13:4 van de Nadere regels subsidieverstrekking.