Bijdrage sport, cultuur en educatie voor volwassenen

Algemeen

Bent u 18 jaar of ouder, dan kunt u met de BredaPas jaarlijks een bijdrage aanvragen. Dit kan voor sport, cultuur en educatie bij de deelnemende organisaties.

Wat u moet weten

De jaarlijkse bijdrage voor volwassenen is maximaal € 75. Vraag de bijdrage aan in het kalenderjaar waarin u de kosten maakt. Vul het formulier volledig in en voeg een kopie toe van:

  • de factuur
  • het bewijs van betaalde contributie
  • het contract 

De factuur of betaalbewijs levert u in voor het einde van het jaar. Facturen die u ontvangt in december mag u nog in januari van het volgende kalenderjaar inleveren. 

Organisaties die korting bieden staan op de pagina Voordeel BredaPas