BredaPas aanvragen

De BredaPas is een kortingspas. Woont u in Breda en heeft u een laag inkomen dan kunt u de gratis BredaPas aanvragen.

Aanvragen en voorwaarden

  • U woont in de gemeente Breda.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld een auto of spaargeld) is niet hoger dan € 6295 voor een alleenstaande of  € 12.590 voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden.
  • Uw netto maand inkomen exclusief vakantiegeld is lager dan € 1893.  Het maakt niet uit of u alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend bent.
  • Studenten komen niet in aanmerking voor een BredaPas, tenzij zij één of meer kinderen hebben.
  • Huishoudens in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of gemeentelijke schuldregeling komen in aanmerking voor een BredaPas.
  • De aanvraag kan worden behandeld als u alle gevraagde bewijsstukken met het aanvraagformulier meestuurt.

Maak voor uw aanvraag gebruik van het formulier of neem contact op met de Gemeente.

Aanvragen 

Bredapas 2021

Geen BredaPas ontvangen

Neem dan contact op met de gemeente. Neemt u voor 1 februari 2021 contact op dan ontvangt u zonder kosten een nieuwe pas. Neemt u vanaf 1 februari 2021 contact op dan kost een nieuwe pas € 15.

Uw Reactie
Uw Reactie