BredaPas aanvragen

De BredaPas is een kortingspas. Woont u in Breda en heeft u een laag inkomen dan kunt u de gratis BredaPas aanvragen.

Aanvragen en voorwaarden

U kunt een aanvraag voor de Regeling BredaPas indienen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Breda.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld een auto of spaargeld) is niet hoger dan € 6225 voor een alleenstaande of  € 12.450 voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden.
  • Uw netto maand inkomen inclusief vakantiegeld is lager dan € 1815.  Het maakt niet uit of u alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend bent.
  • Studenten komen niet in aanmerking voor een BredaPas, tenzij zij één of meer kinderen hebben.
  • Huishoudens in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of gemeentelijke schuldregeling komen in aanmerking voor een BredaPas.
  • De aanvraag kan worden behandeld als u alle gevraagde bewijsstukken met het aanvraagformulier meestuurt.

Maak voor uw aanvraag gebruik van het formulier of neem contact op met de Gemeente.

Aanvragen 

Geldigheid

De BredaPas 2020 is geldig t/m 31 december 2020.  

Uw Reactie
Uw Reactie