BredaPas aanvragen

De BredaPas is een kortingspas. Woont u in Breda en heeft u een laag inkomen dan kunt u de gratis BredaPas aanvragen.

Aanvragen en voorwaarden

Vraagt u nu een BredaPas aan dan ontvangt u de BredaPas 2021. Deze pas kunt u al in 2020 gebruiken.

  • U woont in de gemeente Breda.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld een auto of spaargeld) is niet hoger dan € 6225 voor een alleenstaande of  € 12.450 voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden.
  • Uw netto maand inkomen inclusief vakantiegeld is lager dan € 1815.  Het maakt niet uit of u alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend bent.
  • Studenten komen niet in aanmerking voor een BredaPas, tenzij zij één of meer kinderen hebben.
  • Huishoudens in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of gemeentelijke schuldregeling komen in aanmerking voor een BredaPas.
  • De aanvraag kan worden behandeld als u alle gevraagde bewijsstukken met het aanvraagformulier meestuurt.

Maak voor uw aanvraag gebruik van het formulier of neem contact op met de Gemeente.

Aanvragen 

De BredaPas 2020 is geldig t/m 31 december 2020.  

Bredapas 2021

Heeft u een Breda 2020 dan wordt deze in de meeste gevallen automatisch verlengd voor 2021. Begin december 2020 worden de BredaPassen 2021 verstuurd.

Geen BredaPas ontvangen

Neem dan contact op met de gemeente. Neemt u voor 1 februari 2021 contact op dan ontvangt u zonder kosten een nieuwe pas. Neemt u vanaf 1 februari 2021 contact op dan kost een nieuwe pas € 15.

Uw Reactie
Uw Reactie