Bijdrage voor volwassenen

Algemeen

Voor sport, cultuur en educatie kunt u met uw BredaPas een bijdrage aanvragen.

Bijdrage Sport en Cultuur

De bijdrage is voor lidmaatschap, lesgeld, contributiekosten en abonnementsgeld voor sport of cultuur. Bent u 18 jaar of ouder, dan kunt u met de BredaPas via een intermediair bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur een bijdrage van maximaal € 300 per jaar aanvragen. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of cultuuraanbieder. Heeft u nog geen BredaPas, dan kunt u deze aanvragen.

Zo werkt het 

U vraagt een bijdrage aan via een intermediair. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, schuldhulpverlener, buurtwerker of klantmanager. U vindt de contactgegevens van alle intermediairs op de website van het Volwassenenfonds

Bijdrage voor educatie en eenmalige sport - en cultuuractiviteiten

Bent u 18 jaar of ouder, dan kunt u met de BredaPas jaarlijks een bijdrage aanvragen voor educatie en eenmalige sport- en cultuuractiviteiten.

Deze jaarlijkse bijdrage is maximaal € 75. 

Zo werkt het

  • Vraag de bijdrage aan in het kalenderjaar waarin u de kosten maakt. 
  • Vul het formulier volledig in en voeg een kopie toe van de factuur of betaalbewijs.
  • Doe dit voor het einde van het jaar. 
  • Facturen die u ontvangt in december mag u nog in januari van het volgende kalenderjaar inleveren. 

Organisaties die korting bieden staan op de pagina Voordeel BredaPas

Aanvragen

Bijdrage voor educatie en eenmalige sport - en cultuuractiviteiten aanvragen.

Aanvragen met DigiD Aanvragen zonder DigiD

Ook interessant

Ook interessant